Harald Bakke, Per Odd Gjestvang, Richard Skaar Thorsrud og Stig Sevaldsen forteller om eierskap, gründerskap, investorutfordringer, kjøp og salg av bedrifter på Gjøvik kl 12:30 – 17:00 den 14. november 2016

Kom og møt aktive eiere, gründerne, og investorer som Harald Bakke, Per Odd Gjestvang, Richard Skaar Thorsrud og Stig Sevaldsen. På møtet vil de dele sin kunnskap og sin erfaringer som eiere og investorer knyttet til oppstart, utvikling og kjøp og salg av bedrifter. Møtets formål er økt oppmerksomhet om private aktive eiere og business […]

Julie Sigstad, Kjartan Spidsberg, Thor Morten Halvorsen, Åge Skinstad og Erik Ramsberg forteller om næringsutvikling, eierskap, generasjons- og eierskifter, Lillehammer 23. november

PÅMELDING Det blir mange generasjons- og eierskifter i Hedmark og Oppland de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for unge eiere fra familier som skal generasjonsskifte. Bransjefokus for møtet er reise – og opplevelsesnæringen. Eiere fortelle om eierskap og eierskifter. Kom og møt Julie Sigstad, Kjartan Spidsberg, […]

Paul Morten Jemtland, Harald Bakke, Olaf H. Thommessen og Dag Ramsberg deler sin kunnskap og synspunkter om eierskap, styrearbeid, generasjons- og eierskifter 1. september 2016. Ordføreren i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen vil også delta. Gratis Kurs

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Hedmark og Oppland  de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for etableringer av nye bedrifter og gründere og for både kjøpere og selgere av virksomhet og for unge eiere fra familier som skal overta etter generasjonsskifte.  Kom og hør bedriftseierne Paul Morten Jemtland, Harald […]

Einar Bruskerud, Maths Arnkværn, Tor Henning Molstad og Dag Ramsberg forteller om eierskap, styrearbeid, generasjons- og eierskifter 31 mai 2016. Gratis Kurs

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Hedmark og Oppland de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for nye eiere fra familier som skal overta etter generasjonsskifte. Kom og hør bedriftseierne Einar Bruskerud, Maths Arnkværn, Tor Henning Molstad og skattespesialisten Dag Ramsberg. De […]

Fagseminar om eierskap, gründerskap, generasjons- og eierskifter i Rørvik den 17. februar 2016 – gratis kurs

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Kystregionen og i Nord Trøndelag de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for eiere fra familier som skal, eller har gjennomført generasjonsskifte. Spesialistene Birger Nordstrand Wik, Kirsti Mulstad og Kristian Skjølaas vil dele sin kunnskap og […]

Martin Hjerkind Ekre, Kjell Erlend Gunnes, Ståle Lorås og Kristian Skjølaas deler erfaring og kunnskap om eierskap og eierskifter, Rennebu den 29. januar kl 0800- 1000. Gratis Kurs

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Oppdal/Renneburegionen og Sør Trøndelag de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for unge eiere fra familier som skal generasjonsskifte. Kom og hør Martin Hjerkind Ekre, Kjell Erlend Gunnes, Ståle Lorås og Kristian Skjølaas. De kommer for […]

MØTET ER AVLYST Arne Røhne, Truls Kristian Brataas, Geir Bergum Petterson og Stein Erik Lund forteller om eierskap, generasjons- og eierskifter, Elverum 3. desember 2015. Gratis Kurs

MØTET ER AVLYST Det blir mange generasjons- og eierskifter i Hedmark de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for unge eiere fra familier som skal overta etter generasjonsskifte. Kom og hør bedriftseierne Arne Røhne og Truls Kristian Brataas og spesialistene Geir Bergum Petterson […]

Frode Svarstad, Anders Bjørnsgaard, Hans Holth Mustad og Erik Valen forteller om eierskap, generasjons- og eierskifter, Lillehammer 2. desember 2015. Gratis Kurs

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Oppland de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for unge eiere fra familier som skal overta etter generasjonsskifte. Kom og hør bedriftseierne Frode Svarstad, Anders Bjørnsgaard, Hans Holth Mustad og spesialisten Erik Valen. De kommer for […]

Silje Vallestad, Kjetil Atterås, Christian Fredrik Magnus, Stig O. Sevaldsen og Rolf Erik Disch forteller om eierskap, gründerskap og eierskifter, Bergen 1. desember 2015. Gratis Kurs

Lytt til eiere av familievirksomheter, gründerne og spesialistene Silje Vallestad, Kjetil Atterås, Christian Fredrik Magnus, Stig O. Sevaldsen og Rolf Erik Disch. På møtet vil de dele sin kunnskap og sin erfaringer knyttet til eierskap, gründerskap, salg og kjøp av bedrifter. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er: Hvilke utfordringer møter gründere ved vekst […]

Peder O. Lie, Ståle Raa, Leif Ramnes og Rolf Erik Disch forteller om eierskap, gründerskap og eierskifter i bedrifter på Sotra kl 0830 – 12.00, 24. november 2015. Gratis Kurs

Det er forventet mange generasjons- og eierskifter i Hordaland de neste årene på lik linje med landet for øvrig. Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for eiere fra familier som skal, eller har gjennomført generasjonsskifte. Peder O. Lie, Ståle Raa, Leif Ramnes og Rolf Erik Disch vil dele sin kunnskap […]