Silje Vallestad, Kjetil Atterås, Christian Fredrik Magnus, Stig O. Sevaldsen og Rolf Erik Disch forteller om eierskap, gründerskap og eierskifter, Bergen 1. desember 2015. Gratis Kurs

Lytt til eiere av familievirksomheter, gründerne og spesialistene Silje Vallestad, Kjetil Atterås, Christian Fredrik Magnus, Stig O. Sevaldsen og Rolf Erik Disch. På møtet vil de dele sin kunnskap og sin erfaringer knyttet til eierskap, gründerskap, salg og kjøp av bedrifter. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er: Hvilke utfordringer møter gründere ved vekst […]

Peder O. Lie, Ståle Raa, Leif Ramnes og Rolf Erik Disch forteller om eierskap, gründerskap og eierskifter i bedrifter på Sotra kl 0830 – 12.00, 24. november 2015. Gratis Kurs

Det er forventet mange generasjons- og eierskifter i Hordaland de neste årene på lik linje med landet for øvrig. Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for eiere fra familier som skal, eller har gjennomført generasjonsskifte. Peder O. Lie, Ståle Raa, Leif Ramnes og Rolf Erik Disch vil dele sin kunnskap […]

Anne Kari Salbu, Agnar Lyng, Gunnar Bøyum, Terje Bjerkan og Rune Henjesand fortel om forretningsutvikling, gründerskap og aktivt eigarskap i Stryn 29. oktober 2015. Gratis Kurs

Høyr på eigarane av gründer- og familieverksemder og spesialistane Anne Kari Salbu, Agnar Lyng, Gunnar Bøyum, Terje Bjerkan og Rune Henjesand. På møtet vil dei fortelje om sine erfaringar som aktive eigarar, gründer, eigar og investor knytt til oppstart, utvikling, samt kjøp og sal av bedrifter. Nokre av problemstillingane som blir presentert på møtet er: […]

Aril Grønningen, Geir Opseth, Gunnar Bøyum, Stig O Sevaldsen og Rune Henjesand fortel om eigarskap, generasjons- og eigarskifte i Sogndal den 27. oktober 2015. Gratis Kurs

Høyr på leiararane, eigararane og spesialistane på og av gründer- og familieverksemder  Aril Grønningen, Geir Opseth, Gunnar Bøyum, Stig Sevaldsen og Rune Henjesand. På møtet vil dei fortelje om sine erfaringar som gründer, eigar og investor knytt til oppstart, utvikling samt kjøp og sal av bedrifter. Nokre av problemstillingane som blir presentert på møtet er: […]

Geir Opseth, Jan Henrik Nygård, Johnny Haugsbakk, Stig O Sevaldsen og Rune Henjesand fortel om eigarskap, generasjons- og eigarskifte i Førde den 5. mars 2015 – gratis kurs

Høyr på eigarane av gründer- og familieverksemder Geir Opseth, Jan Henrik Nygård og Johnny Haugsbakk. På møtet vil dei fortelje om sine erfaringar som gründer, eigar og investor knytt til oppstart, utvikling samt kjøp og sal av bedrifter. Nokre av problemstillingane som blir presentert på møtet er: • Kva utfordringar møter gründer når selskapet skal […]

Paul- Christian Rieber, Øyvind Heradstveit, Ståle Raa og Stig O. Sevaldsen forteller om gründerskap og eierskifter, Bergen 18. november 2014 kl 0830 – gratis kurs

Lytt til eiere av familievirksomheter, gründerne og investorer som Paul-Christian Rieber, Øyvind Heradstveit, Ståle Raa og Stig O. Sevaldsen. På møtet vil de dele sin kunnskap og sin erfaringer som eier og investor knyttet til oppstart, utvikling, salg og kjøp av bedrifter. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er: Hvilke utfordringer møter gründere ved […]

Hans Engelsen Eide og Anne Kari J. Salbu forteller om sitt gründerskap, eierskap, generasjons- og eierskifter, Voss 28. oktober 2014 – gratis kurs

Det blir mange generasjons- og eierskifter på Voss og omegn de neste årene.  Ja, i hele landet. Kom og lytt til  bedriftseierne Hans Engelsen Eide og Anne Kari Johannessen Salbu. De vil fortelle og sitt gründerskap og eierskap og dele sin kunnskap og sine erfaringer med oss. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er: Eldrebølgen medfører […]

Garmann Bore, Wilhelm Engelsen, Ole Vidar Skaathun og Vegard Rong Koppang forteller om generasjons- og eierskifter Stord 19. februar 2014 – gratis kurs!

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Stord og omegn de neste årene.  Lytt til  bedriftseierne Garmann Bore, Wilhelm Engelsen, Ole Vidar Skaathun og Vegard Rong Koppang. De forteller om sine tanker og erfaringer. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er: Eldrebølgen medfører at det blir mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. Hvordan skal vi møte […]

Dagfinn Johan Namtvedt, Eirik Eknes og Vegard Rong Koppang forteller om generasjons- og eierskifter på Alver Hotell, Knarvik 18. februar 2014 – gratis kurs!

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Nordhordland og omegn de neste årene.  Lytt til  bedriftseierne Dagfinn Johan Namtvedt, Eirik Eknes og Vegard Rong Koppang. De forteller om sine tanker og erfaringer. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er: Eldrebølgen medfører at det blir mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. Hvordan skal vi møte […]

Peter Kolderup Greve og Ole Vidar Skaathun forteller om generasjons- og eierskifter, Bergen 5. november 2013 – gratis kurs!

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Bergen og omegn de neste årene.  Lytt til  bedriftseierne Peter Kolderup Greve og Ole Vidar Skaathun. De forteller om sine tanker og erfaringer. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er: Hvorfor er generasjonsskifte så vanskelig? Eldrebølgen medfører at det blir mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. […]