Eierskiftealliansen i Sogn og Fjordanene og Hordaland var et prosjekt som ble etablert i 2013. Prosjektet var vellykket og ble avsluttet i henhold til avtalt prosjektperiode i desember 2015.

Eierskiftealliansen hadde som formål å sikre den samfunnsmessige gevinsten ved videreføring av eierledede SMB-bedrifter når eier skal pensjoneres. Prosjektets aktiviteter har vært rettet mot å redusere risikoen for at levedyktige bedrifter nedlegges som følge av manglende kompetanse og bevissthet innenfor eierskifter. Målgruppen har vært SMB-bedriftseiere på 55 år eller eldre.

Styringsgruppen har bestått av følgende personer:

 

Knudsen Tom1
Tom Knutsen (leder)NHO Hordaland
tom.knutsen(at)nho.no
ffjeldstad2
Frode Nergaard Fjeldstad
NHO Hordaland
fnf(at)nho.no
Marit-Warncke1
Marit Warncke
Bergen Næringsråd
marit.warncke(at)
bergen-chamber.no
Kristine Kopperud Timberlid-001
Kristine Kopperud Timberlid
Innovasjon Norge Hordaland
kristine.timberlid(at)
innovasjonnorge.no
Ragnvald Iversen Ree-001
Ragnvald Iversen Ree
Nordea Private Banking
ragnvald.i.ree(at)nordea.no
Kjell Ivar Bruvik-001
Kjell Ivar Bruvik
SpareBank1 SR Bank
kjell.ivar.bruvik(at)sr-bank.no
Paul Olaf Baraas
Paul Olaf Baraas
MEF
paul.olaf.baraas(at)mef.no
Rune Henjesand
Rune Henjesand
Innovasjon Norge Sogn og
Fjordane, rune.henjesand (at)innovasjonnorge.no
 jstang
Jan Atle Stang
NHO Sogn og Fjordane
jan.stang (at) nho.no
1-1-Kristian_Skjølaas
Kristian Skjølaas, prosjektleder
Eierskiftesenter, kristian
(at) eierskiftesenter.no