EierskifteAlliansen

Bedriftseiere Forteller Om Generasjonskifte, Kjøp Og Salg Av Bedrift

Bedrifter i Norge er i all hovedsak eid av private personer bosatt i Norge. Disse eierne av små- og mellomstore bedrifter står for en vesentlig del av verdiskapingen og sysselsettingen. Mange eiere skal pensjoneres de neste 10 årene. Hvem skal videreføre deres virksomhet?