Agder

Eierskiftealliansen i Agder var et prosjekt som ble etablert i september 2014 og avsluttet juni 2015.

Eierskiftealliansen hadde som formål å sikre den samfunnsmessige gevinsten ved videreføring av eierledede SMB-bedrifter når eier skal pensjoneres. Prosjektets aktiviteter har vært rettet mot å redusere risikoen for at levedyktige bedrifter nedlegges som følge av manglende kompetanse og bevissthet innenfor eierskifter. Målgruppen har vært SMB-bedriftseiere på 55 år eller eldre.

Styringsgruppen har bestått av følgende personer:

Erling Høglo, Leder
Nordea Private Banking
erling.hoglo(at)nordea.no

Tom Utsogn
Bedriftsforbundet
post(at)a-trykk.no

Leif Pedersen
SpareBank 1 SR-Bank
leif.pedersen(at)sr-bank.no

Rita Schage
Innovasjon Norge Agder
rita.schage(at)innovasjonnorge.no

Hans A. Iversen
Arendal Næringsforening
hans.iversen(at)arendalchamber.no

Kristian Skjølaas, Prosjektleder
Eierskiftesenter
kristian(at)eierskiftesenter.no