MØTET ER AVLYST Arne Røhne, Truls Kristian Brataas, Geir Bergum Petterson og Stein Erik Lund forteller om eierskap, generasjons- og eierskifter, Elverum 3. desember 2015. Gratis Kurs

MØTET ER AVLYST

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Hedmark de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for unge eiere fra familier som skal overta etter generasjonsskifte. Kom og hør bedriftseierne Arne Røhne og Truls Kristian Brataas og spesialistene Geir Bergum Petterson og Stein Erik Lund. De kommer for å dele sin kunnskap fortelle sin historie og sine erfaringer. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:

• Eldrebølgen medfører at det blir mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. Hvordan skal vi møte utfordringen?
• Hvordan skape vekst og fornyelse av familieeierskapet ved generasjonsskifte? Eierrollen vs lederrollen. Hva er seniors og juniors utfordringer?
• Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse ved salg eller kjøp av bedrift?
• Hvordan planlegge salg og eksponere seg slik at man finne den «riktige kjøper»? Hva vektlegger kjøper?
• Hva er bedriften verdt, hvordan finne «riktig» verdi og planlegge for en vellykket exit?
• Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift?

Foredragsholdere

Arne Røhne er 3. generasjon eier av familiens virksomhet. Det hele startet med bestefaren, Asbjørn Røhne. Næringsvirksomheten ble bygget opp med handel og skogdrift. Familiebedriften feiret 100-årjubileum i 2014. Arne Røhnes far, Kjell, var aktiv med i utviklingen og overtok den. Han fikk 4 barn. Andre gerenrasjonsskifte var planlagt av Kjell Røhne og sønnen Arne overtok deler av handeslvirksomheten og broren overtok bl.a. skogeiendommer. To søstre arvet eiendom. I dag er Arne Røhnes virksomhet knyttet til eiendomsdrift og eiendomsutvikling, gjennom 100% eierskap av selskapet Asbj. Røhnes AS. Arne har 4 sønner.

Truls Kristian Brataas eier ca 40 % -og er leder av bedriften Db Equipment AS. De produserer og selger unike reisebagger for sportsutstyr til toppiderettsutøvere og superbrukere. I 2013 ble han kåret til årets unge gründer. Han har sammen med to partnere etablert Db Equipment AS, som har skapt et nytt og innovativt produkt, utviklet i samarbeid med kunder, designere, ingeniører, universitetsmiljø og forhandlere. Produktet har allerede vunnet flere innovasjonspriser, både nasjonalt og internasjonalt. Bedriften er ung, den starta opp i november 2011, men gikk med overskudd allerede i 2012. I 2014 var omsetningen NOK 8 millioner.

Geir Bergum Petterson,er partner i Deloitte og skatteadvokat. Han bistår eiere og bedrifter ved ulike typer eierskifter med juridiske og skattemessige problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifter

Stein Erik Lund er partner, Audit i KPMG. Han har lang erfaring som rådgiver for familiebedriftseiere ved kjøp, salg og generasjonsskifte.

Praktisk informasjon og påmelding
Tid : 3. desember kl. 0830 – 12.00. Frokostservering fra kl 0800
Sted: Scandic Elgstua, Trondheimsvegen 9, 2406 Elverum
Møte er gratis og åpent for alle

Påmelding (klikk for påmelding)

Kontaktperson: Geir Samdal, 91 73 10 89, geir@eierskiftesenter.no

Møte er i regi av Eierskiftealliansen i Hedmark og Oppland i samarbeid med ElverumRegionens NæringsUtvikling AS.  Eierskiftealliansen arbeider for å sette fokus på eierskap, generasjons- og eierskifter i regionen.