Bedriftseiere forteller om generasjons- og eierskifter i Seljord 19. mars kl. 1700 2014 – gratis kurs!

Seljord: Selge bedrift, generasjonsskifte, kjøpe bedrift – det blir mange eierskifter i Telemark

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Vest- Telemark, Telemark, Buskerud og Vestfold de neste årene – ja i hele landet!  Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter  og for unge eiere fra familier som skal generasjonsskifte:
Lytt til  bedriftseiere som Birgitte Hegna, Thor Morten Halvorsen og rådgiverne Lasse Hansen og Ole Tellef Grundekjøn. De kommer for å dele sin kunnskap og forteller om sine erfaringer .
Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:
  • Eldrebølgen medfører at det blir mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. Hvordan skal vi møte utfordringen?
  • Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse ved salg av bedrift.
    Hvordan planlegge og gjennomfører salg eller generasjonsskifte?  
  • Hvordan eksponere seg slik at man finne den “riktige kjøper”?
  • Hvordan legge et grunnlag for vekst og utvidelse av eierskapet ved kjøp av eksiterende bedrifter
  •  Hvilke forutsetninger ligger til grunn fra kjøper? Hva vektlegger kjøper?
  • Hva er bedriften verdt, hvordan finne “riktig” verdi og planlegge for en vellykket exit?
  • Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse av familieeierskapet ved generasjonsskifte?  Hva er seniors og juniors utfordringer?
    Hvordan planlegge og gjennomfører salg eller generasjonsskifte?
  • Eierrollen vs lederrollen i en familiebedrift
  • Hvilke skatte-  og avgiftsforhold  er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift?

Foredragsholdere

Birgitte_Hegna Thor_Morten_halvorsen Lasse_Hansen Ole_Tellef_Grundekjøn
 Birgitte Hegna Thor Morten Halvorsen Lasse Hansen Ole Tellef Grundekjøn  

Om foredragsholderne

Birgitte Hegna er eier og daglig leder for bedriften Sisu Produkter AS. Birgitte er 2. generasjon eier og var ikke tiltenkt å overta bedriften. Hun forteller om generasjonsskifte og hvordan hun ble bedriftseier. I 2005 overtok hun bedriften fra sine foreldre og kjøpte over tid ut søsknene. Sisu Produkter har mer enn doblet omsetning og antall ansatte under Birgittes ledelse. Hun er  utdannet sosionom med en mastergrad i økonomi og ledelse. Hun har vært helse-  og sosialsjef i Skedsmo kommune og fakultetsdirektør ved Universitetet i Agder.

Thor Morten Halvorsen kjøpte Dalen Hotel  – eventyrhotellet våren 2007. Kjøpet ble  finansiert med egenkapital og lån fra Innovasjon Norge. Det har gått rette vegen i omsetningen og bunnlinjen er styrket. Thor Morten Halvorsen har ila de senere årene kjøpt flere virksomheter,  som et ledd i sin hotelldrift og eierstrategi. Han opptrer både som eneeier og som mediere med andre investororer.  Han har lang erfaring som kjøper av eksisterende bedrifter og vil dele sin erfaring ut fra “den siden av bordet”. Han har også erfaring far hvordan et kjøp kan finansiere , bl.a. gjennom låneordningene til Innovasjon Norge.

Lasse Hansen har lang erfaring som strategisk og finansiell rådgiver i dag gjennom rådgivningsfirmaet Innobiz. Han har særlig erfaring og kunnskap med verdivurdering – hva som driver verdi og hva som reduserer verdien på en bedrift. Lasse vil også presentere salgsprosessen frem mot et vellykket salg av bedriften.  Han har lang erfaring fra en rekke M&A rådgiverfirmaer  og mer enn 20 års ledererfaring fra selskaper som Norcontrol AS, Kongsberg Våpenfabrikk, Stentor og Tandberg Radiofabrikk. Lasse er utdannet ingeniør og økonom.

Ole Tellef Grundekjøn er advokat og siviløkonom NHH med egen praksis i advokatfirmaet Grundekjøn & Co. Hans spesialfelt er generasjonsskifte, kjøp og salg av bedrifter. Ole Tellef vil fokuserer på skatt, praktiske eksempler innenfor eierskifter og hvordan man unngår fallgruver. I tilegg til sin advokatpraksis arbeider han som høyskolelektor på BI Avdeling Institutt for regnskap – revisjon og jus.

Praktisk informasjon og påmelding

Tid :   Onsdag 19. mars kl 1700 – 2030.
Sted:  Seljord hotell, Brøløsvegen 18, 3840 Seljord
Møte er gratis og åpent for alle

Påmelding (klikk for påmelding)

Kontaktperson: Geir Samdal, 91 73 10 89, geir(at)eierskiftesenter.no
Kjøpe bedrift – se introduksjonsvideo for kurs og gratis guide

Møte er i regi av Eierskiftealliansen Oslofjorden Vest i samarbeid med Vest – Telemark Næringsforum. Eierskiftealliansen arbeider for å sette fokus på generasjons- og eierskifter i regionen.

Foredrag

140319_Steinar_Grønhaug
140319_eierskifter_neste_10år_Birgitte_Hegna
140319_Ole_Tellef_Grundekjøn
140319_SISU_Produkter_Birgitte_Hegna
140319_Lasse_Hansen

Selge bedrift, last ned gratis guide her
Kjøpe bedrift,last ned gratis guide her

Seljord: Selge bedrift, generasjonsskifte, kjøpe bedrift det blir mange eierskifter i Telemark