Buskerud, Vestfold og Telemark

Eierskiftealliansen i Buskerud, Vestfold og Telemark var et prosjekt som ble etablert i januar 2013. Prosjektet var vellykket og ble avsluttet i henhold til avtalt prosjektperiode i desember 2015.

Eierskiftealliansen hadde som formål å sikre den samfunnsmessige gevinsten ved videreføring av eierledede SMB-bedrifter når eier skal pensjoneres. Prosjektets aktiviteter har vært rettet mot å redusere risikoen for at levedyktige bedrifter nedlegges som følge av manglende kompetanse og bevissthet innenfor eierskifter. Målgruppen har vært SMB-bedriftseiere på 55 år eller eldre.

Styringsgruppen har bestått av følgende personer:

Lars-Erik Sletner (leder)
Bedriftsforbundet
sletner(at)bedriftsforbundet.no

Jon Grimsgaard
NHO,Vestfold
jon.grimsgaard(at)nho.no

Tore Strømsodd
Innovasjon Norge
Buskerud/Vestfold/Telemark

tore.stromsodd(at)innovasjonnorge.no

Terje Stentun
Nordea Private Banking
terje.stentun(at)nordea.no

Inger-Britt Zeiner
Virke
inger.britt.zeiner(at)zeiner.no

Frode Andersen
MEF
frode.andersen(at)mef.no

Geir Samdal
Eierskiftesenter
geir(at)eierskiftesenter.no

Roger Dalseg
Microtech-Innovation
roger.dalseg(at)microtech-innovation.no