Carl Diderik Cappelen, Bjarne Moursund, Reidun Løite Myhra, Tore M. Ludvigsen og Linda Hjelvik Amsrud forteller om eierskap, generasjonsskifter, gründerskap og kjøp og salg av bedrifter i Skien kl 14.00 – 17.00, 21. oktober 2015. Gratis Kurs

Skien: selge bedrift, generasjonsskifte, kjøpe bedrift det blir mange eierskifter i Telemark

Det er forventet mange generasjons- og eierskifter i Telemark de neste årene på lik linje med landet for øvrig. Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for eiere fra familier som skal, eller har gjennomført generasjonsskifte. Carl Diderik Cappelen og Bjarne Moursund vil dele sin kunnskap og erfaring om eierskap, lederskap, gründerskap og eierskifter. Dette gjør de sammen med rådgivere og spesialistene Linda Hjelvik Amsrud, Tore M Ludvigsen og Reidun Løite Myhre. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:

• Det forventes mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. Hvordan skal vi møte utfordringen? Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse ved salg eller kjøp av bedrift.
• Hvordan planlegge salg og eksponere seg slik at man finner den «riktige kjøper»? Hva vektlegger kjøpere?
• Hvilke utfordringer møter gründere ved vekst i selskapet mht. å løse oppgaver med økt kapitalbehov?
• Hvordan legge et grunnlag for vekst og utvidelse av virksomheten og eierskapet ved samarbeid med andre investorer og eiere?
• Hvordan skape vekst og fornyelse av familieeierskapet ved generasjonsskifte? Eierrollen versus lederrollen. Hva er seniors og juniors utfordringer?
• Hva er bedriften verdt, hvordan finne «riktig» verdi og planlegge for en vellykket exit?
• Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift?

Foredragsholdere

Carl Diderik Cappelen. Cappelen Gruppen eies av familien Cappelen på Ulefoss. Gruppen er en videreføring av familiens virksomheter på Ulefoss, med røtter tilbake til 1729, året da Didrik von Cappelen (1699-1768) kjøpte de første eiendommene i området. I dag er det Carl Diderik Cappelen som videreutvikler den tradisjonsrike virksomheten videre.

Bjarne Moursund har erfaring fra kjøp av en rekke selskaper. Han er i dag investor, styreleder/partner og deleier i Telemark Group. Dette er et selskap som går inn som medeier i bedrifter innenfor sektorene energi, helse & omsorg og infrastruktur. Han har erfaring fra salg av Bandak Group, hvor han var konsernsjef og medeier da selskapet ble solgt til fondet Herkules. Bjarne har erfaringer fra lederstillinger innen olje & gass, automotive og solcelleproduksjon, deriblant i selskapene Hydro, Plastal AS og REC AS. Han vil særlig dele sin kunnskap og erfaringer om kjøp av bedrifter.

Reidun Løite Myhra er seniorrådgiver i Innovasjon Norge Telemark hvor hun arbeider med finansieringssaker. Hun vil orientere om Innovasjon Norges tjenester innenfor gründerskap, finansiering og vekst.

Tore Ludvigsen er partner i Deloitte Grenland. Han har lang erfaring fra rådgivning knyttet til verdsettelser og salg av bedrifter, og vil synliggjøre mulige modeller som kan benyttes.

Linda Hjelvik Amsrud er skattejurist i Nordea Private Banking arbeider særlig med skatterådgivning til bedriftseiere som skal gjennomføre et eierskifte og generasjonsskifte.

Praktisk informasjon og påmelding
Tid : 21. oktober 2015 kl. 14.00 – 17.00.
Sted: Deloitte AS, Leirvollen 23, 3736 Skien
Møte er gratis og åpent for alle

Påmelding (klikk for påmelding)

Kontaktperson: Geir Samdal, 91 73 10 89, geir@eierskiftesenter.no
Kjøpe bedrift – se introduksjonsvideo for kurs og gratis guide

Møte er i regi av Eierskiftealliansen Buskerud, Vestfold og Telemark samarbeid med Deloitte Grenland. Eierskiftealliansen arbeider for å sette fokus på eierskap, generasjons- og eierskifter i regionen.

 

Foredragene
Steinar A Grønhaug
Kristian Skjølaas
Bjarne Moursund
Linda Hjelvik Amsrud
Tore Ludviksen
Reidun Løite Myhra
Carl Didrik Cappelen

Selge bedrift, last ned gratis guide her
Kjøpe bedrift,last ned gratis guide her