Trøndelag

Eierskiftealliansen Trøndelag var et prosjekt som ble etablert i oktober 2012. Prosjektet var vellykket og ble avsluttet i henhold til avtalt prosjektperiode i januar 2016.

Eierskiftealliansen hadde som formål å sikre den samfunnsmessige gevinsten ved videreføring av eierledede SMB-bedrifter når eier skal pensjoneres. Prosjektets aktiviteter har vært rettet mot å redusere risikoen for at levedyktige bedrifter nedlegges som følge av manglende kompetanse og bevissthet innenfor eierskifter. Målgruppen har vært SMB-bedriftseiere på 55 år eller eldre.

Styringsgruppen har bestått av følgende personer:

Merethe Storødegård (leder)
NHO Trøndelag
merethe.storodegard(at)nho.no

Arnstein Hellem
SpareBank 1 SMN
arnstein.hellem(at)smn.no

Hans Kristian Gjerde
NHO Trøndelag
hans.kristian.gjerde(at)nho.no

Kaare Dahl
Nordea Private Banking
kaare.dahl(at)nordea.no

Olaf Prestvold
Innovasjon Norge Trøndelag
olaf.prestvold(at)innovationnorway.no

Knut Iversen
Bedriftsforbundet
knut(at)el-tjeneste.no

Øyvind Bergset
MEF
oyvind.bergset(at)mef.no

Kristian Skjølaas, prosjektleder,
Eierskiftesenter
kristian(at)eierskiftesenter.no