Einar Bruskerud, Maths Arnkværn, Tor Henning Molstad og Dag Ramsberg forteller om eierskap, styrearbeid, generasjons- og eierskifter 31 mai 2016. Gratis Kurs

Hedmark og Oppland –  generasjonsskifter bedrifter, kjøpe eller selge bedrift?

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Hedmark og Oppland de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for nye eiere fra familier som skal overta etter generasjonsskifte. Kom og hør bedriftseierne Einar Bruskerud, Maths Arnkværn, Tor Henning Molstad og skattespesialisten Dag Ramsberg. De kommer for å dele sin kunnskap, fortelle sin historie og dele sine erfaringer. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:

• Hvilke utfordringer møter gründere ved vekst i selskapet mht å løse oppgaver til økt kapitalbehov?
• Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse ved salg eller kjøp av bedrift.
• Hvordan planlegge salg og eksponere seg slik at man finner den «riktige kjøper»? Hva vektlegger kjøpere?
• Hvordan legge grunnlag for vekst og utvidelse av familievirksomheter? Hvordan arbeider tradisjonsrike familieselskaper med eierskapet?
• Hvilke behov og utfordringer møter eierne ved generasjons– og eierskifter!
• Hva er bedriften verdt, hvordan finne «riktig» verdi og planlegge for en vellykket exit?
• Hvilken risikobetraktninger har ulike eiere og investorer?
• Skatte- og avgiftsforhold for eiere ved kjøp og salg av bedrift

Foredragsholdere

Einar Bruskerud
Einar Bruskerud er en av gründerne bak Valdrestømmer AS. Viken Skog tok initiativ til oppkjøpssamtaler og kjøpte 91% av selskapet med virkning fra januar 2014. Einar var en av seks aksjeeiere som solgte til Viken Skog. Selskapet hadde en sunn økonomi med en omsetning på 21 millioner, 12 ansatte og 7 tømmerbiler. Einar forble daglig leder i selskapet og har i dag en liten eierandel i selskapet. Einar vil i samtale med Kristian Skjølaas Eierskiftealliansen, fortelle om oppstart og gründerskapet, prosessen bak salget av bedriften og om fremtiden.

Maths Arnkværn
Maths Arnkværn er daglig leder og deleier i entreprenørbedriften M. Dobloug AS. Familiebedriften ble etablert i 1949 og har i dag hovedaktiviteten i Mjøsområdet. Virksomheten eies av to familiegrener med Arnkærngrenen som største eier. I 2003 ble ansatte Knut Jørgen Arnseth invitert inn på eiersiden Han har samme eierandel som Maths. De har A-aksjer gjennom en aksjonæravtale, som gjør at de styrer bl.a. utbyttedelingen. Maths vil fortelle om familiebedriften og prosessen med generasjonsskifte.

Tor Henning Molstad
Tor Henning Molstad sluttet på skolen for å bli modellsnekker. Han etablerte tidlig egen virksomhet i Moelv. Selskapet Molstad Modell & Form ble i 2002 omdannet til AS. Bedriften arbeider med støping i plast og metall, 3D-modellering, maskinering, produksjon av støperimodeller og støpeformer. Selskapet omsatte i 2014 for cirka 11 millioner kroner og hadde 9 ansatte. Han vil særlig dele sine erfaringer om sitt gründerskap og om salgsprosessen. Tor Henning vil også drøfte viktigheten av  et profesjonelt styre og hvordan dette har bidratt til bedriftens vekst. I fjor solgte han bedriften til PartnerPlast. Tor Henning er styremedlem i TotAl- gruppen.

Dag Ramsberg
Dag Ramsberg er partner i BDO og spesialist i skatte-og avgiftspørsmål ved generasjons- og eierskifter.

Praktisk informasjon og påmelding
Tid : 31. mai kl 1300- 1700
Sted: Tako- Senteret ,Transport Anlegg Kompetanse Opplæring, Stolvstadveien 1, 2360 Rudshøgda
Møte er gratis og åpent for alle
Påmelding (klikk for påmelding)
Kontaktperson: Geir Samdal, 91 73 10 89, geir@eierskiftesenter.no
Kjøpe bedrift – se introduksjonsvideo for kurs og gratis guide

Møte er i regi av Eierskiftealliansen i Hedmark og Oppland i samarbeid med Maskinentreprenørenes Forbund og Norges Lastebil-Forbund. Eierskiftealliansen arbeider for å sette fokus på eierskap, generasjons- og eierskifter i regionen.

Selge bedrift, last ned gratis guide her
Kjøpe bedrift,last ned gratis guide her

Foredragene
160531 Kristian Skjølaas
160531 Dag Ramsberg