Eyvind Martin Thiis-Evensen, Berit Kjeldsberg og Nils-Erik Hannisdal forteller om eierskap, generasjons- og eierskifter i Skien 20. mars 2014 – gratis kurs!

Skien: Selge bedrift, generasjonsskifte, kjøpe bedrift det blir mange eierskifter i Telemark

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Grenlandsregionen,  i Telemark,  Vestfold og Buskerud de neste årene – ja i hele landet!   Lytt til  bedriftseierne Eyvind Martin Thiis-Evensen,  Berit Kjeldsberg og  Nils-Erik Hannisdal. De kommer for å dele sin kunnskap og forteller om sine erfaringer. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:

  • Eldrebølgen medfører at det blir mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. Hvordan skal vi møte utfordringen?
  • Utfordringer og forutsetninger  for en familiebedrifts eierskapspolitikk som skal virke og vare over tid
  • Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse av familieeierskapet ved generasjonsskifte?  Hva er seniors og juniors utfordringer? Hvordan planlegge og gjennomfører salg eller generasjonsskifte?  Er familiefreden viktigere enn business?
  • Eierrollen vs lederrollen i en familiebedrift
  • Hva er bedriften verdt, hvordan øke verdien og planlegge for en vellykket exit?
  • Hvilke skatte-  og avgiftsforhold  er særlig viktige ved generasjons- eierskifter?

Generasjons- og eierskifter foredragsholdere

Berit_Kjeldsberg-001 Nils-Erik Hannisdal-001 default-avatar-100*100 Anders-Thoresen_100px Olav Platou_100px
Berit Kjeldsberg  Nils -Erik Hannisdal  Eyvind Martin  Anders Thoresen  Olav Platou
 Thiis-Evensen

Om foredragsholderne

Berit Kjeldsberg er 5. generasjon eier i Kjeldsberggruppen og var  frem til 2011 leder av familiekonsernet. I dag ledes selskapet av ekstern leder. Hun er nå deleier, og sitter i styre i  Kjeldsberggruppen, sammen med  resten  av Kjeldsbergfamilien i Trondhjem. Eierskapet har gått gradvis fra Francis og Gunnar Kjeldsberg, som eide 50% hver, til deres til sammen 6 barn som nå til sammen eier 87,5% .  Hun eier også og driver en  korngård i ( http://www.sandegard.no/ ) Vestfold.  Familievirksomheten R. Kjeldsberg AS, ble grunnlagt i 1856, av Rasmus Kjeldsberg. Han startet med en kolonialbutikk og utviklet dette til å bli en av landets største kolonialgrossister og kaffeprodusenter. I 1997 ble grossistvirksomheten solgt til REMA 1000 Norge. I dag er R. Kjeldsberg en av Midt-Norges største private eiendomsutviklere.

Eyvind Martin Thiis-Evensen er medeier av virksomhetene i Isola gjennom Isola Holding as. Familien-Thiis Evensen har 100% eierskap. I dag er både andre og  tredje generasjon felles om eierskapet. Isola Holding as ledes av ekstern styreleder , Harald Tyrdal. Thiis- Evensen g flere i familien har tidligere hatt flere medlemmer i bedriftens ledelse og i sentrale styreposisjoner. I dag er det eksternt ansatt daglig leder og ekstern styreleder i Isola Holding. Eyvind Martin Thiis-Evensen vil i samtale med Kristian Skjølaas dele sine erfaringer som tidligere leder, tidligere styreleder og i dag medeier og sine synspunkter på forutsetninger for å skape et robust eierskap over generasjoner. Isola as har produksjonssteder både i Norge og i utlandet, med hovedkontor i Eidanger i Porsgrunn. Kristian Skjølaas har lang erfaring fra arbeidet med familiebedrifters kår og privat eierskap og er bl.a. prosjektleder i Eierskiftealliansen i Hordaland og Trøndelag.

Nils-Erik Hannisdal er gründer og CEO av M7  Offshore. Selskapet ble solgt til det finske selskapet Citec i august 2013 og inngår nå som en del av Citic Group. M7 Offshore ble etablert av 8 gründere med lik eierandel. Bedriften leverer prosjektledelse og ingeniørtjenester til olje og gass industrien. Kundene er skipsredere, oljeselskaper og entreprenører. Hannisdal vil fortelle om eierstrategi, prosessen med partnersøk, status etter salget og valg av rådgiver. M&A rådgiver Leif Larsen fra Synergos bistod i salgsprosessen. Han vil supplere med sine erfaringer fra salget.

Olav Platou, skattejurist Nordea Private Banking arbeider særlig med skatterådgivning til bedriftseiere som skal gjennomføre et eierskifte.

Anders Thoresen, Partner i DHT Corporate Services, arbeider med verdivurdering og rådgivning ifm kjøp og salg av bedrifter.

Praktisk informasjon og påmelding

Tid :   Torsdag 20. mars kl 08.00 – 1130. Frokostservering fra kl 0730.
Sted: Thon Hotel Høyers, Kongensgate 6, 3724 Skien
For parkering anbefales bygarasjen
Møte er gratis og åpent for alle

Påmelding her (klikk på linken)

Kontaktperson: Geir Samdal, 91 73 10 89, geir(at)eierskiftesenter .no

Møte er i regi av Eierskiftealliansen Oslofjorden Vest i samarbeid med Skien Næringsforening. Eierskiftealliansen arbeider for å sette fokus på generasjons- og eierskifter i regionen.

Foredrag

140320_Steinar_Grønhaug_Skien
140320_Birgitte_Hegna Skien
140320_Harry Tunheim
140320_Nils_Erik_Hannisdal
140320_Leif_Larsen
140320_Berit_Kjeldsberg

Selge bedrift, last ned gratis guide her
Kjøpe bedrift,last ned gratis guide her

Skien: Selge bedrift, generasjonsskifte, kjøpe bedrift det blir mange eierskifter i Telemark