Fagseminar om eierskap, gründerskap, generasjons- og eierskifter i Rørvik den 17. februar 2016 – gratis kurs

Kystregionen og Nord Trøndelag. Mange generasjonsskifter, kjøpe og salg av bedrifter de neste årene

 

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Kystregionen og i Nord Trøndelag de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for eiere fra familier som skal, eller har gjennomført generasjonsskifte. Spesialistene Birger Nordstrand Wik, Kirsti Mulstad og Kristian Skjølaas vil dele sin kunnskap og erfaring om eierskap og eierskifte. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:

• Eldrebølgen medfører at det blir mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. Hvordan skal vi møte utfordringen ?
• Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse ved salg eller kjøp av bedrift.
• Hvordan planlegge salg og eksponere seg slik at man finner den «riktige kjøper»? Hva vektlegger kjøpere ?
• Hvilke utfordringer møter gründere ved vekst i selskapet mht. å løse oppgaver med økt kapitalbehov?
• Hvordan legge et grunnlag for vekst og utvidelse av virksomheten og eierskapet ved samarbeid med andre investorer og eiere?
• Hvordan skape vekst og fornyelse av familieeierskapet ved generasjonsskifte? Eierrollen versus lederrollen. Hva er seniors og juniors utfordringer ?
• Hva er bedriften verdt, hvordan finne «riktig» verdi og planlegge for en vellykket exit?
• Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift?

Foredragsholdere

Om foredragsholderne

Kirsti Mulstad arbeider i Regnskapshuset SMN og er spesialist på skatteutfordringer med solid kunnskap på skatteprasis og -rett, aksjetransaksjoner og kapitalendringer.

Birger Norstrand Wik er rådgiver, SpareBank 1 Markets. Han har lang erfaring fra å arbeide sammen med bedriftseiere og med prosesser ved kjøp og slag av bedrifter – herunder generasjonsskifte i familibedrifter.

Urik Hammervold er direktør for Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. Han vil orientere om INs finansieringsordninger og om relevante programmer for SMBs , så som  FRAM

Kristian Skjølaas er prosjektleder for Eierskiftealliansen i Trøndelag. Skjølaas har lang erfaring fra å arbeide for – og sammen med familiebedriftseiere og med private investors rolle i utviklingen av virksomheter.

Praktisk informasjon og påmelding

Tid:   17. februar  2016 kl 08.30 – 1200. Frokostservering fra kl. 0800
Påmeldingsfrist: 15. februar. kl 1200
Sted: Kysthotellet Rørvik, Storgata 20, Rørvik
Møte er gratis og åpent for alle

Påmelding (klikk for påmelding)

Kontaktperson: Geir Samdal, 91 73 10 89, geir@eierskiftesenter.no

Møte er i regi av Eierskiftealliansen Trøndelag  samarbeid med Vikna Næringsforening. Eierskiftealliansen arbeider for å sette fokus på  grûnderskap, generasjons-  og eierskifter i regionen.

 

Selge bedrift, last ned gratis guide her
Kjøpe bedrift,last ned gratis guide her

Foredragene
160217 Kristians Skjølaas
160217 Ulirik Hammervold
160217 Birger Nordstand Wik
160217 Kristin Mulstad