Frode Svarstad, Anders Bjørnsgaard, Hans Holth Mustad og Erik Valen forteller om eierskap, generasjons- og eierskifter, Lillehammer 2. desember 2015. Gratis Kurs

Oppland  – Det blir mange generasjons- og eierskifter, kjøp og salg av bedrift de neste årene

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Oppland de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for unge eiere fra familier som skal overta etter generasjonsskifte. Kom og hør bedriftseierne Frode Svarstad, Anders Bjørnsgaard, Hans Holth Mustad og spesialisten Erik Valen. De kommer for å dele sin kunnskap fortelle sin historie og sine erfaringer. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:

• Hvilke utfordringer møter gründere ved vekst i selskapet mht å løse oppgaver til økt kapitalbehov?
• Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse ved salg eller kjøp av bedrift.
• Hvordan planlegge salg og eksponere seg slik at man finne den «riktige kjøper»? Hva vektlegger kjøper?
• Hvordan legge grunnlag for vekst og utvidelse av familievirksomheter? Hvordan arbeider tradisjonsrike familieselskaper med eierskapet?
• Hvilke behov og utfordringer møter eierne ved generasjons – og eierskifter!
• Hva er bedriften verdt, hvordan finne «riktig» verdi og planlegge for en vellykket exit?
• Hvilken risikobetraktninger har ulike eiere og investorer?
• Skatte- og avgiftsforhold for eiere ved kjøp og salg av bedrift

Foredragsholdere

Hans Holth Mustad er 6. generasjons eier i Mustad selskapene på Gjøvik. Utdannet siv.øk og med jobberfaring fra en rekke selskaper overtok han, etter en deling mellom søsken, ansvaret for Mustadselskapene på Gjøvik i 1997. Hans er nå styreleder, men har i perioder også vært adm.dir. Han har også vært leder for NHOs utvalg for familieeide bedrifter.

Anders Bjørnsgaard etablerte Jacilla AS, sammen med Arnt Rønning, Paul Jørgensen, Michael Max og sin bror Bernt Bjørnsgaard . De har jobbet i nærmere 7 år med å utvikle Skisporet.no. Jacilla har vært et utpreget gründer– og teknologibart selskap med en unik teknologi. Skisporet.no er i dag markedets dominerende løsning for nett- og mobilbaserte prepareringsstatus av langrennsløyper. Løsningen finnes i dag på ca. 700 løypemaskiner i Norge, i ca 300 forskjellige løypelag og 7500 skiløyper. I sesongen 2013/14 benyttet nærmere 1 million nordmenn Skisporet.no. Det Ferd-eide selskapet , Swix Sport AS, kjøpte i oktober 2014 ca 605 av aksjene (til Rønning, Jørgensen og Max). Gründerne, Anders og Bernt Bjørnsgaard, blir med på den videre satsingen.

Frode Svarstad eier sammen med sin tremenning, Ragnvald Svarstad, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik. Han har arbeidet i familiebedriften fra 1991 og er i dag kvalitetssjef. Bedriften ble etablert i 1887 og oldefaren kjøpte fabrikken i 1912. I dag er det 75 ansatte, 100 mill i omsetning og god lønnsomhet. De er blant de ledende i Europa i utvikling og produksjon av møbel- og bunadsstoffer. 70 % av produksjonen er eksport. All utvikling og produksjon er i Norge. Frode Svarstad er engasjert i industritekstilfaget og har bl.a. forfattet fem lærebøker for industritekstilfaget veving og teknisk fagskole.

Erik Valen leder Norne Securities’ Oslo kontor. Han har over 20 års erfaring fra Corporate Finance, hovedsakelig fra Nordea Markets og Handelsbanken Capital Markets. Valen har vært rådgiver i forbindelse med salg og kjøp av hele virksomheter og ved transaksjoner i kapitalmarkedet. Verdivurdering er selve grunnkompetansen for Corporate Finance rådgivning og han har lang erfaring med å forberede både kjøpere og selgere av virksomheter. Nå jobber han aktivt med rådgivning til små- og mellomstore bedrifter (SMB) og til Sparebanker.

Praktisk informasjon og påmelding
Tid : 2. desember kl. 0830 – 12.00. Frokostservering fra kl 0800
Sted: Holbøsalen, Kulturhuset Banken, Kirkegata 41, 2609 Lillehammer

Møte er gratis og åpent for alle

Påmelding (klikk for påmelding)

Kontaktperson: Geir Samdal, 91 73 10 89, geir@eierskiftesenter.no
Kjøpe bedrift – se introduksjonsvideo for kurs og gratis guide

Møte er i regi av Eierskiftealliansen i Hedmark og Oppland i samarbeid med Lillehammer Næringsforening. Eierskiftealliansen arbeider for å sette fokus på eierskap, generasjons- og eierskifter i regionen.

Lillehammer Næringsforening
Johns Retzius
Kristian Skjølaas
Frode Svarstad
Erik Valen
Hans H Mustad

Selge bedrift, last ned gratis guide her
Kjøpe bedrift,last ned gratis guide her