Rolf Tage Gjøen, Geir Andreassen og Roald Røsand forteller om sitt eierskap , generasjons- og eierskifter, Kristiansund 16. oktober 2014 kl 1400 – gratis kurs

Kristiansund: Selge bedrift, generasjonsskifte, kjøpe bedrift det blir mange eierskifter i Møre og Romsdal

Det blir mange generasjons- og eierskifter på Nordmøre de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for unge eiere fra familier som skal gjennomføre generasjonsskifte. Kom og hør bedriftseierne Geir Andreassen og Roald Røsand. De kommer for å fortelle sine historier, dele sin kunnskap og sine erfaringer. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:

Eldrebølgen medfører at det blir mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. Hvordan skal vi møte utfordringen?
Hvordan skape vekst og fornyelse av familieeierskapet ved generasjonsskifte? Hva er forskjeller på eierrollen vs lederrollen.
Hva er seniors og juniors utfordringer?
Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse ved salg eller kjøp av bedrift?
Hvordan planlegge salg og eksponere seg slik at man finne den «riktige kjøper»? Hva vektlegger kjøper?
Hvordan legge et grunnlag for vekst og utvidelse av virksomheten og eierskapet ved samarbeid med andre investorer og eiere?
Hva er bedriften verdt, hvordan finne «riktig» verdi og planlegge for en vellykket exit?
Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift?

Foredragsholdere

140910 Gjokos eier Rolf Tage Gjøen Roald Røsand Geir Andreassen Olav-Platou 100x100 Birger-Nordstrand-Wig
Rolf Tage Gjøen Roald Røsand  Geir Andreassen Olav Platou  Birger Nordstrand
  Wik

Om foredragsholderne

Rolf Tage Gjøen eier Gjøco AS gjennom sitt selskap Gjøen Invest AS. Han er 2. generasjons eier. Familien startet bedriften  i 1940 og Gjøen har overtatt eierskapet etter sin far. Gjøen er sterkt opptatt av familiebedriftenes rammebetingelser og kår i Norge. De senere år har Gjøco AS hatt en betydelig vekst.

Geir Andreassen,  Alstadgruppen AS har vært disponent i Alstad Auto AS, regional Scaniaforhandler, fra 1986 til 2012 og er nå daglig leder/styreleder og deleier i Alstadgruppen AS.

Roald Røsand  er tidligere eier og daglig leder av Brødrene Røsand AS, som ble solgt til  Betonmast i 2013. Det ble samtidig gjennomført generasjonsskifte i familien og  sønnen tok over som daglig leder i Betonmast Røsand.

Olav Platou, skattejurist i Nordea Private Banking arbeider særlig med skatterådgivning til bedriftseiere som skal gjennomføre et eierskifte.

Birger Nordstrand Wik leder SpareBank 1 SMN Markets, Corporate Finance, og arbeider med verdsettelse og bistår bedriftseiere med å forberede salg av bedrift.

Praktisk informasjon og påmelding

Tid :   Torsdag 16. oktober kl. 14-17
Sted:  Rica Hotel Kristiansund, Storgata 41, 6508 Kristiansund
Møte er gratis og åpent for alle

Påmelding (klikk for påmelding)

Kontaktperson: Geir Samdal, 91 73 10 89, geir(at)eierskiftesenter.no
Kjøpe bedrift – se introduksjonsvideo for kurs og gratis guide

Møte er i regi av Eierskiftealliansen Møre og Romsdal i samarbeid med Nordmøre Næringsråd.

Eierskiftealliansen arbeider for å sette fokus på  generasjons- og eierskifter i regionen.

Foredrag
141016_Velkommen_til_ettermiddagsmøte_Torill_Ytreberg
141016_Eierskifte_SMB_Kristiansund_Olaf_Stene
141016_Eierskap_generasjonsskifte_Alstad_Geir_Andreassen
141016_SB1Markets_forberedelser_eierskifter
141016_Skatt_Olav Platou_Nordea_private_Banking

Kristiansund: Selge bedrift, generasjonsskifte, kjøpe bedrift det blir mange eierskifter i Møre og Romsdal