Generasjonsskifte, kjøpe eller selge bedrift?

Generasjonsskifte, kjøpe eller selge bedrift?

Bedrifter i Norge er i all hovedsak eid av private personer bosatt i Norge. Disse eierne av små- og mellomstore bedrifter står for en vesentlig del av verdiskapingen og sysselsettingen. Mange eiere skal pensjoneres de neste 10 årene. Hvem skal videreføre deres virksomhet?

Hvilken erietype er du?

Ta testen – den tar ett minutt!

Hvilken eiertype er du?

Møteprogrammer