Hans H. Mustad , Øivind Sanden, Kristoffer Dale, Trond Børresen og Dag Ramsberg forteller om eierskap, generasjons- og eierskifter på Gjøvik den 3. mars 2015 – gratis kurs

Gjøvik: selge bedrift, generasjonsskifte, kjøpe bedrift det blir mange eierskifter i Oppland

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Oppland de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for unge eiere fra familier som skal generasjonsskifte. Kom og hør Hans H. Mustad , Øivind Sanden, Kristoffer Dale. De kommer for å dele sin kunnskap og forteller sin historie og om sine erfaringer som eiere og gründere. Noen av problemstillingene som drøftes på møtet er:

  • Eldrebølgen medfører at det blir mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. Hvordan skal vi møte utfordringen?
  • Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse ved salg eller kjøp av bedrift.
  • Hvordan planlegge salg og eksponere seg slik at man finner den «riktige kjøper»? Hva vektlegger kjøper?
  • Hvordan legge et grunnlag for vekst og utvidelse av virksomheten og eierskapet ved samarbeid med andre investorer og eiere?
  • Hvordan skape vekst og fornyelse av familieeierskapet ved generasjonsskifte? Eierrollen vs lederrollen. Hva er seniors og juniors utfordringer?
  • Hva er bedriften verdt, hvordan finne «riktig» verdi og planlegge for en vellykket exit?
  • Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift?

Foredragsholdere

 Hans H. Mustad  Øivind Sanden  Kristoffer Dale  Trond Børresen Deolitte  Dag Ramsberg
Hans H. Mustad
Øivind Sanden
Kristoffer Dale
Trond Børresen
Dag Ramsberg

Om foredragsholderne

Hans H. Mustad (57) er 6. generasjons eier i Mustad selskapene på Gjøvik. Utdannet siv.øk og med jobberfaring fra en rekke selskaper overtok han, etter en deling mellom søsken, ansvaret for Mustadselskapene på Gjøvik i 1997. Hans er nå styreleder, men har i perioder også vært adm.dir. Han har også vært leder for NHOs utvalg for familieeide bedrifter.

Øivind Sanden kjøpte Kampenes Begravelsesbyrå på Fagernes av grunnleggeren i 1998. Begravelsesbyrået Innlandet AS ble etablert i 2008 av Øistein Nettum og Øivind Sanden ved at deres selskaper ble innfusjonert og Laeskogen begravelsesbyrå ble kjøpt. Sanden har, til nå, gjennom sitt selskap Caespitsa AS, eid ca 60 % av begravelsesbyrået. Nettum har eid ca 40 %. Et eierskifte er i ferd med å bli gjennomført ved at ansatte skal overta eierskapet. Sanden vil drøfte historien, eierskapet, eierskifte og avtaler med de nye eierne, inklusive sine egne  fremtidsplaner ved de exit-planer som nå er lagt.

Kristoffer Dale: Sammen med to andre ingeniører gründet Dale bedriften Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS i 2007. De produserer avanserte sikringssystemer for våpen. Ved oppstarten var eierskapet fordelt på de tre gründerne. Etter en krevende etableringsfase, med behov for kapital og med samarbeidsutfordringer, er nå eierskapet fordelt på syv ansatte og investorer. Selskapet forventer nå en betydelig vekst. Dale er i dag leder av bedriften og også største eier, med 36% eierandel. Han vil drøfte utfordringene i gründerskapet og dele sine erfaringer som eier og forventede framtidsutfordringer.

Trond Børresen er partner i Deloitte AS med særlig erfaring fra verdsettelse og planlegging av eierskifte, salg eller kjøp av bedrift.

Dag Ramsberg er partner i BDO og spesialist i skatte-og avgiftspørsmål ved generasjons- og eierskifter.

Praktisk informasjon og påmelding

Tid : tirsdag 3. mars kl 08.30 – 1200. Enkel frokostservering fra kl 0800
Sted: Quality Hotel Strand, Strandgata 15,  2815 Gjøvik
Møte er gratis og åpent for alle

Påmelding (klikk for påmelding)

Kontaktperson: Geir Samdal, 91 73 10 89, geir(at)eierskiftesenter.no
Kjøpe bedrift – se introduksjonsvideo for kurs og gratis guide

Møte er i regi av Eierskiftealliansen Hedmark og Oppland i samarbeid med Gjøvikregionen Næringsråd. Eierskiftealliansen arbeider for å sette fokus på  grûnderskap, generasjons-  og eierskifter i regionen.

Foredrag

150303Torleif Lilløy
150303 Kristian Skjølaas
150303 Dag Ramsberg
150303 Trond Børresen
150303 Hans H Mustad