Harald Bakke, Per Odd Gjestvang, Richard Skaar Thorsrud og Stig Sevaldsen forteller om eierskap, gründerskap, investorutfordringer, kjøp og salg av bedrifter på Gjøvik kl 12:30 – 17:00 den 14. november 2016

Gjøvik –  generasjonsskifte, kjøpe og salg av bedrifter

Kom og møt aktive eiere, gründerne, og investorer som Harald Bakke, Per Odd Gjestvang, Richard Skaar Thorsrud og Stig Sevaldsen. På møtet vil de dele sin kunnskap og sin erfaringer som eiere og investorer knyttet til oppstart, utvikling og kjøp og salg av bedrifter. Møtets formål er økt oppmerksomhet om private aktive eiere og business angels rolle ved utvikling, investeringer, emisjoner og exit av kunnskapsintensive virksomheter og gründerbedrifter i Innlandet. Ambisjonen er at dette møte kan være et grunnlag for å etablerer en varig møteplass på Innlandet mellom utdanningsmiljøene innen økonom og ledelse på NTNU Gjøvik og Fagskolen Innlandet, investormiljøer, aktive eiere og Business Angels. Det vil være faglige innlegg fra NTNU Gjøvik og Fagskolen Innlandet. Tematisk ramme for møtet er:

• Hvilke utfordringer møter gründere ved vekst i selskapet mht å løse oppgaver til å løse oppgaver med økt kapitalbehov?• Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse ved salg eller kjøp av bedrift?• Hvordan planlegge salg og eksponere seg slik at man finner den «riktige kjøper»?• Hva vektlegger kjøper og investor? Hvordan legge et grunnlag for vekst, utvidelse av virksomheter og eierskapet ved samarbeid med andre investorer og eiere?• Hvilke behov og utfordringer møter eierne ved generasjons – og eierskifter?• Hva er bedriften verdt, hvordan finne «riktig» verdi og planlegge for en vellykket exit?• Hvilken risikobetraktninger har ulike eiere og investorer?• Hvordan kan utdanningsinstitusjoner innen økonomi og ledelse styrke sin kunnskapsformidling innen eierskap og relaterte temaer til økonomi- og management- studenter• Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved gründerskap og salg av bedrift?

Foredragsholdere

Harald Bakke har ledet og eid motoren i innlandets oljeindustri ingeniørbedriften EAB Engineering på Gjøvik. Her har de utviklet undervannsløsninger til næringen siden 1989, da Harald Bakke overtok familiebedriften etter sin far. Industrieventyret på Gjøvik begynte for over hundre år siden, da bestefaren startet et stort verksted i Oslo. Evan Bakke, sønnen og Haralds far, var også en aktiv gründer og utviklet og deltok i industribygging innen flere bransjer. Denne gründer- og pionerånden har blitt videreført ved Harald Bakkes utvikling av virksomheten. I dag er EAB Engineering en respektert leverandør og har sikret seg storavtaler med giganter som Aker Solutions, Kværner og ABB. Familiebedriften EAB Engineering har nylig inngått kontrakter med Egypt for 100 millioner kroner. Bedriften ble i 2015 solgt til Schlumberger.

Per Odd Gjestvang er bonde og en innovativ matvareprodusent av landbruksprodukter. Han og sønnen Petter driver Vang gård i Østre Toten. Med steinholdig og varm i nordhelling ned mot Mjøsa er klimaet gunstig for effektiv produksjon av løk, purre, kål og gulrot. I dag dyrkes det på ca. 1000 dekar.  Vang Gård er den dominerende produsenten i Norge av et nyskapingen «rosettkålen». Gården har vært en slektsgård i generasjoner og grønnsaker har vært dyrket siden 30 tallet.  I tillegg til å eie, utvikle å drive egen familievirksomhet, har Per Odd Gjestvang et stort engasjement og deltakelse i landbrukets- og Totens rolle i verdiskapingen i innlandet og i landet. I tillegg til at han vil dele erfaringer fra generasjonsskiftene av familiegården, vil han også drøfte denne viktige næringens behov for nyskaping gjennom nye former for aktivt eierskap og eiernes rolle som investorer.

Richard Skaar Thorsrud er daglig leder og deleier i Villa Skaar. Han er 4. generasjon eier i familiebedriften Villa Skaar, et privat sykehjem i Lier. I 2012 ble driftsselskapet solgt til et svensk fond. I 2015 kjøpte familieselskapet og en investorgruppe driftsselskapet tilbake. Han vil fortelle om tilbakekjøpet og selskapets ekspansjonsplaner. Richard Skaar Thorsrud’s familieselskaper er et eksempel på at gammel familiekapital også er friske penger for investeringer i nyetableringer.   Han vil særlig drøfte sin erfaring som business angle i oppstartselskaper, hvor han og hans familieselskap deltar som aktiv investor i flere nye bedrifter.

Stig O. Sevaldsen er Head of Corporate Finance hos Norne Securities. Han har særskilt kompetanse innen verdsettelse av bedrifter, emisjoner, inklusiv planlegging og gjennomføring av kjøp og salg av bedrifter. Sevaldsen var tidligere partner i Idevekst Energi, Artesia Capital og har arbeidet 10 år i USA der han har bygd opp og drevet flere bedrifter.

Praktisk informasjon og påmeldingTid : 14. november kl. 1230 – 17.00.Sted: Quality Hotel Strand, Strandgata 15,  2815 GjøvikMøte er gratis og åpent for alle

Påmelding (klikk for påmelding)Kontaktperson: Geir Samdal, 91 73 10 89, geir(at)eierskiftesenter.noKjøpe bedrift – se introduksjonsvideo for kurs og gratis guide

Møte er i regi av Eierskiftealliansen i Hedmark og Oppland i samarbeid med TotAl GruppenTotAl Innovasjon, StyreAkademiet InnlandetNTNU Gjøvik og Fagskolen Innlandet.

Eierskiftealliansen arbeider for å sette fokus på eierskap, generasjons- og eierskifter i regionen.

Selge bedrift, last ned gratis guide herKjøpe bedrift,last ned gratis guide her

Foredragene161114-john-retzius-1161114-kristian-skjolaas161114-per-odd-gjetvang161114-harald-bakke161114-richard-s-thorsrud161114-halvor-holtskog161114-stig-sevaldsen

Gjøvik –  generasjonsskifte, kjøpe og salg av bedrifter