Hedmark og Oppland

Eierskiftealliansen i Hedmark og Oppland var et prosjekt som ble etablert i mai 2014. Prosjektet var vellykket og ble avsluttet i henhold til avtalt prosjektperiode i januar 2017.

Eierskiftealliansen hadde som formål å sikre den samfunnsmessige gevinsten ved videreføring av eierledede SMB-bedrifter når eier skal pensjoneres. Prosjektets aktiviteter har vært rettet mot å redusere risikoen for at levedyktige bedrifter nedlegges som følge av manglende kompetanse og bevissthet innenfor eierskifter. Målgruppen har vært SMB-bedriftseiere på 55 år eller eldre.

Styringsgruppen har bestått av følgende personer:

John Retzius (leder)
Sparebanken Hedmark
john.retzius(at)sparebanken-hedmark.no

Benthe Pelsholen
Sparebanken Hedmark
benthe.pelsholden(at)sparebanken-hedmark.no

Jan Sverre Seierstad
Toten Sparebank
j.seiersted(at)totenbanken.no

Solvår Milach Strand
MEF
solvar.strand(at)mef.no

Guttorm Tysnes
NLF
guttorm.tysnes(at)lastebil.no

Tor Henning Molstad
Bedriftsforbundet
thm(at)molstad.no​​

Kristian Skjølaas, prosjektleder
Eierskiftesenter
kristian(at)eierskiftesenter.no