Silje Vallestad, Kjetil Atterås, Christian Fredrik Magnus, Stig O. Sevaldsen og Rolf Erik Disch forteller om eierskap, gründerskap og eierskifter, Bergen 1. desember 2015. Gratis Kurs

Bergen: Eierskap i bedrifter, gründerskap, kjøp og salg bedrifter

Lytt til eiere av familievirksomheter, gründerne og spesialistene Silje Vallestad, Kjetil Atterås, Christian Fredrik Magnus, Stig O. Sevaldsen og Rolf Erik Disch. På møtet vil de dele sin kunnskap og sin erfaringer knyttet til eierskap, gründerskap, salg og kjøp av bedrifter. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:

  • Hvilke utfordringer møter gründere ved vekst i selskapet mht å løse oppgaver til økt kapitalbehov
  • Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse ved salg eller kjøp av bedrift.
  • Hvordan planlegge salg og eksponere seg slik at man finne den «riktige kjøper»? Hva vektlegger kjøper?
  • Hvordan legge grunnlag for vekst og utvidelse av familievirksomheter? Hvordan arbeider tradisjonsrike familieselskaper med eierskapet?
  • Hvilke behov og utfordringer møter eierne ved generasjons – og eierskifter!
  • Hva er bedriften verdt, hvordan finne «riktig» verdi og planlegge for en vellykket exit?
  • Hvilken risikobetraktninger har ulike eiere og investorer?
  • Skatte- og avgiftsforhold for eiere ved kjøp og salg av bedrift
  • Nye skattereform- hvilke effekter får den for privat eierskap?

Foredragsholdere

Silje Vallestad er grunnlegger (2008) og CEO i Bipper Communication AS.  Hun vil fortelle om å gründe en internasjonal teknologibedrift i et marked i rask endring, kapitalfremskaffelse i Norge og Silicon Valley og opp og nedturer i gründerkarrieren. De siste 3 årene var Silje bosatt i Silicon Valley, men har nå nylig flyttet hjem til Bergen. Bipper Communication lanserte i 2010 foreldrekontrolløsningen Bipper i samarbeid med Tele2 i Norge og VivaCom i Bulgaria, og i 2011 lanserte de trygghetsappen bSafe som idag benyttes av mennesker i alle aldre og innen alle sektorer verden rundt. bSafe er verdens mest brukte og mest avanserte trygghetsapp, men i app-markedet har det vist seg vanskelig å tjene penger. World Economic Forum utnevnte i 2013 Silje til Young Global Leader, og samme år ble hun av Nordic Business Forum kåret til en av de 20 viktigste business tenkerne i Norden. Silje er utdannet ved NHH og Yale.

Kjetil Atterås er gründeren  av Atterås Ortopediteknikk AS. Bedriften hjelper sine kunder til en bedre hverdag og økt livskvalitet gjennom blant annet avanserte proteser. I fjor solgte Kjetil majoriteten av aksjene i selskapet til familiebedriften Chas A Blatchford & Sons Ltd (“Blatchford”). Han er i dag styremedlem i Blatchford Norway AS og Blatchford Ortopedi AS og har er fortsatt eierinteresser i virksomheten. Kjetil vil fortelle om prosessen og forberedelser til salget, bruk av rådgivere og sine erfaringer om salget av livsverket til en utenlandsk familiebedrift.

Christian Fredrik Magnus er deleier og styreleder i familiebedriften H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS. Forlaget ble grunnlagt i  1872 av Hieronymus og Halvard Aschehoug. Selskapet er et av få norske selskaper som har bevart familieeierskapet over lang tid. Hvordan har de klart det? Christian Fredrik vil fortelle om hvordan familien systematisk har arbeidet med eierskapet. Et eksempel på dette er tydelig rolledeling mellom aksjonærer, styret og ledelse. Eierne har egen aksjonærforening for læring og hvor eierspørsmål diskuteres.

Stig O. Sevaldsen er Head of Corporate Finance hos Norne Securities. Han har særskilt kompetanse innen verdsettelse av bedrifter, emisjoner, inklusiv planlegging og gjennomføring av kjøp og salg av bedrifter. Sevaldsen var tidligere partner i Idevekst Energi, Artesia Capital og har arbeidet 10 år i USA der han har bygd opp og drevet flere bedrifter.

Rolf Erik Disch er partner/advokat i Deloitte Advokatfirma AS hvor han blant annet er medlem av faggruppene nasjonal skatt og transaksjonsjuss (M & A). Han prosederer jevnlig for domstolene og har møterett for høyesterett. Rolf Erik har 20 års erfaring fra advokatvirksomhet i Deloitte. Rolf Erik har solid bransjeerfaring fra kraftsektoren, og andre klienter innenfor spesialfeltene skatterett og selskapsrett. Han har arbeider også med alle typer problemstillinger knyttet til transaksjoner og (om)organisering av virksomhet.

Praktisk informasjon og påmelding
Tid : 1. desember 2015 kl. 0830 – 12.00. Det blir servert enkel frokost i fra kl 0800
Sted: Radisson Blu Hotell Norge, Nedre Ole Bulls Plass 4, Bergen
Møte er gratis og åpent for alle

Påmelding (klikk for påmelding)

Kontaktperson: Geir Samdal, 91 73 10 89, geir@eierskiftesenter.no
Kjøpe bedrift – se introduksjonsvideo for kurs og gratis guide

Møte er i regi av Eierskiftealliansen Sogn og Fjordane og Hordaland  i samarbeid med Bergen Næringsråd.  Eierskiftealliansen har som oppgave å sette fokus på eierskap, generasjons- og eierskifter i regionen.

 

Åpningsfoiler i Bergen 1 des
Kristian Skjølaas
Rolf E Disch
Stig Sevaldsen
Christian Fredrik Magnus

Selge bedrift, last ned gratis guide her
Kjøpe bedrift,last ned gratis guide her