Henrich N. Henriksen og Runar Heggen forteller om generasjons- og eierskifter, Sandefjord, 27. november 2013 – gratis kurs!

Sandefjord: Selge bedrift, generasjonsskifte, kjøpe bedrift – det blir mange eierskifter i  Vestfold

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Vestfold de neste årene.   Lytt til  bedriftseiere som Henrich Henriksen og Runar Heggen. De forteller om sine tanker og erfaringer. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:

  • Eldrebølgen medfører at det blir mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. Hvordan skal vi møte utfordringen?
  • Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse av familieeierskapet ved generasjonsskifte?  Hva er seniors og juniors utfordringer? Hvordan planlegge og gjennomfører salg eller generasjonsskifte?  Er familiefreden viktigere enn business?
  • Eierrollen vs lederrollen i en familiebedrift
  • Hva er bedriften verdt, hvordan øke verdien og planlegge for en vellykket exit?
  • Hvilke skatte-  og avgiftsforhold  er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift?

Generasjons- og eierskifter foredragsholdere

Marit Sagen Gogstad Henrich-N.-Henriksen Runar-Heggen_100px Anders-Thoresen_100px Olav Platou_100px
Marit Sagen
Gogstad
Henrich N.
Henriksen
 Runar Heggen Anders
Thoresen
 Olav Platou

Om foredragsholderne

Marit Sagen Gogstad er dalig leder i Sandefjord Næringsforening.

Henrich N. Henriksen er 5. generasjon og styreleder i familiebedriften H.Henriksen Mek. verksted AS. Han er sivilingeniør og bedriftsøkonom.  I 2001 ble han daglig leder. I løpet av de neste to årene staket han opp en ny kurs for framtida.  Bedriftens satsing på spesialprodukter til faste kunder i stedet for masse-produksjon har dessuten vist seg å være en vellykket strategi, og med store ordrereserver (2008) synes fremtiden godt sikret.

Runar Heggen etablerte Podium AS  i 2002. Han er fortsatt administrerende direktør og drivkraft i selskapet. Fra å være et lite selskap har Podium vokst til å bli en ledende leverandør av arbeidsmarkedskurs med nærmere 40 kurssteder og 180 ansatte/tilknyttede konsulenter. Podium As ble solgt til Jobzone Holding i 2008. Odd E. Rustad Nilssen, Partner i DHT Corporate bistod Runar i salgsprosessen og vil sammen med Runar fortelle om dette.
 
Olav Platou, Skattejurist i Nordea Private Banking arbeider særlig med skatterådgivning til bedriftseiere som skal gjennomføre et eierskifte.Anders Thoresen, Partner i DHT Corporate Services, arbeider med verdivurdering og rådgivning ifm kjøp og salg av bedrifter.

Praktisk informasjon og påmelding

Tid :   Onsdag 27. november kl 1200 – 1500. Enkel lunsj fra 1130
Sted:  Sandefjord Motor Hotel, 3241 Sandefjord, (Sentralt ved E-18)
Møte er gratis og åpent for alle

Påmelding

Kontakt: Geir Samdal geir@eierskiftesenter.no, 91 73 10 89

Møte er i regi av Eierskiftealliansen Oslofjorden Vest  i  samarbeid Larvik Næringsforening, Sandefjord Næringsforening, Tønsberg Næringsforening og Horten Næringsforening. Eierskiftealliansen arbeider for å sette fokus på  generasjons- og eierskifter i regionen.

 Selge bedrift, last ned gratis guide her
Kjøpe bedrift,last ned gratis guide her
Se video kjøpe bedrift her

Sandefjord: Selge bedrift, generasjonsskifte, kjøpe bedrift – det blir mange eierskifter i  Vestfold