Sogn og Fjordane, Hordaland

Eierskiftealliansen i Sogn og Fjordanene og Hordaland var et prosjekt som ble etablert i 2013. Prosjektet var vellykket og ble avsluttet i henhold til avtalt prosjektperiode i desember 2015.

Eierskiftealliansen hadde som formål å sikre den samfunnsmessige gevinsten ved videreføring av eierledede SMB-bedrifter når eier skal pensjoneres. Prosjektets aktiviteter har vært rettet mot å redusere risikoen for at levedyktige bedrifter nedlegges som følge av manglende kompetanse og bevissthet innenfor eierskifter. Målgruppen har vært SMB-bedriftseiere på 55 år eller eldre.

Styringsgruppen har bestått av følgende personer:

Tom Knutsen (leder)
​​​NHO Hordaland​​​
tom.knutsen(at)nho.no

Frode Nergaard Fjeldstad
NHO Hordaland
fnf(at)nho.no

Marit Warncke
Bergen Næringsråd
marit.warncke(at)bergen-chamber.no

Kristine Kopperud Timberlid
Innovasjon Norge Hordaland
kristine.timberlid(at)innovasjonnorge.no

Ragnvald Iversen Ree
Nordea Private Banking
ragnvald.i.ree(at)nordea.no

Kjell Ivar Bruvik
SpareBank1 SR Bank
kjell.ivar.bruvik(at)sr-bank.no

Paul Olaf Baraas
MEF
paul.olaf.baraas(at)mef.no

Rune Henjesand
Innovasjon Norge Sogn og
Fjordane,

rune.henjesand (at)innovasjonnorge.no

Jan Atle Stang
NHO Sogn og Fjordane
jan.stang (at) nho.no

Kristian Skjølaas, prosjektleder
Eierskiftesenter,
kristian(at) eierskiftesenter.no