Møre og Romsdal

Eierskiftealliansen Møre og Romsdal var et prosjekt som ble etablert i desember 2013. Prosjektet var vellykket og ble avsluttet i november 2015.

Eierskiftealliansen hadde som formål å sikre den samfunnsmessige gevinsten ved videreføring av eierledede SMB-bedrifter når eier skal pensjoneres. Prosjektets aktiviteter har vært rettet mot å redusere risikoen for at levedyktige bedrifter nedlegges som følge av manglende kompetanse og bevissthet innenfor eierskifter. Målgruppen har vært SMB-bedriftseiere på 55 år eller eldre.

Styringsgruppen har bestått av følgende personer:

Jan Rune Hurlen (leder)
SpareBank 1 SMN
jan.rune.hurlen(at)smn.no

Arild Eiken
SpareBank 1 SMN
arild.eiken(at)smn.no

Torill Ytreberg
NHO Møre og Romsdal
torill.ytreberg(at)nho.no

Torodd Helland
Nordea Private Banking
torodd.helland(at)nordea.no

Toril Eide
Innovasjon Norge Møre og Romsdal
toril.eide(at)innovasjonnorge.no

Knut Vestbø
SpareBank 1 SMN
knut.vestbo(at)smn.no

Målfrid Linde
Nordea
malfrid.linde(at)nordea.no

Øyvind Bergset
MEF
oyvind.bergset(at)mef.no

Espen Wicken
MEF
espen.wicken(at)mef.no

Karin Norli
SpareBank 1 SMN
karin.noorli(at)smn.no

Olaf Stene (prosjektleder)
Eierskiftesenter
olaf(at)eierskiftesenter.no