Harald Bakke, Per Odd Gjestvang, Richard Skaar Thorsrud og Stig Sevaldsen forteller om eierskap, gründerskap, investorutfordringer, kjøp og salg av bedrifter på Gjøvik kl 12:30 – 17:00 den 14. november 2016

Gjøvik –  generasjonsskifte, kjøpe og salg av bedrifter Kom og møt aktive eiere, gründerne, og investorer som Harald Bakke, Per Odd Gjestvang, Richard Skaar Thorsrud og Stig Sevaldsen. På møtet vil de dele sin kunnskap og sin erfaringer som eiere og investorer knyttet til oppstart, utvikling og kjøp og salg av bedrifter. Møtets formål er […]

les mer

Julie Sigstad, Kjartan Spidsberg, Thor Morten Halvorsen, Åge Skinstad og Erik Ramsberg forteller om næringsutvikling, eierskap, generasjons- og eierskifter, Lillehammer 23. november

Lillehammer –  generasjonsskifte, kjøpe eller selge bedrift? PÅMELDING Det blir mange generasjons- og eierskifter i Hedmark og Oppland de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for unge eiere fra familier som skal generasjonsskifte. Bransjefokus for møtet er reise – og opplevelsesnæringen. Eiere fortelle om eierskap og […]

les mer

Paul Morten Jemtland, Harald Bakke, Olaf H. Thommessen og Dag Ramsberg deler sin kunnskap og synspunkter om eierskap, styrearbeid, generasjons- og eierskifter 1. september 2016. Ordføreren i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen vil også delta. Gratis Kurs

 Ringsaker – Generasjonsskifte, kjøpe og salg av bedrifter Det blir mange generasjons- og eierskifter i Hedmark og Oppland  de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for etableringer av nye bedrifter og gründere og for både kjøpere og selgere av virksomhet og for unge eiere fra familier som skal overta etter generasjonsskifte.  […]

les mer

Einar Bruskerud, Maths Arnkværn, Tor Henning Molstad og Dag Ramsberg forteller om eierskap, styrearbeid, generasjons- og eierskifter 31 mai 2016. Gratis Kurs

Hedmark og Oppland –  generasjonsskifter bedrifter, kjøpe eller selge bedrift? Det blir mange generasjons- og eierskifter i Hedmark og Oppland de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for nye eiere fra familier som skal overta etter generasjonsskifte. Kom og hør bedriftseierne Einar Bruskerud, […]

les mer

Martin Hjerkind Ekre, Kjell Erlend Gunnes, Ståle Lorås og Kristian Skjølaas deler erfaring og kunnskap om eierskap og eierskifter, Rennebu den 29. januar kl 0800- 1000. Gratis Kurs

Oppdal/Renneburegionen og Sør Trøndelag – Generasjonsskifte, kjøpe eller selge bedrift? Det blir mange generasjons- og eierskifter i Oppdal/Renneburegionen og Sør Trøndelag de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for unge eiere fra familier som skal generasjonsskifte. Kom og hør Martin Hjerkind Ekre, Kjell […]

les mer

MØTET ER AVLYST Arne Røhne, Truls Kristian Brataas, Geir Bergum Petterson og Stein Erik Lund forteller om eierskap, generasjons- og eierskifter, Elverum 3. desember 2015. Gratis Kurs

MØTET ER AVLYST Det blir mange generasjons- og eierskifter i Hedmark de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for unge eiere fra familier som skal overta etter generasjonsskifte. Kom og hør bedriftseierne Arne Røhne og Truls Kristian Brataas og spesialistene Geir Bergum Petterson […]

les mer

Frode Svarstad, Anders Bjørnsgaard, Hans Holth Mustad og Erik Valen forteller om eierskap, generasjons- og eierskifter, Lillehammer 2. desember 2015. Gratis Kurs

Oppland  – Det blir mange generasjons- og eierskifter, kjøp og salg av bedrift de neste årene Det blir mange generasjons- og eierskifter i Oppland de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for unge eiere fra familier som skal overta etter generasjonsskifte. Kom og […]

les mer

Silje Vallestad, Kjetil Atterås, Christian Fredrik Magnus, Stig O. Sevaldsen og Rolf Erik Disch forteller om eierskap, gründerskap og eierskifter, Bergen 1. desember 2015. Gratis Kurs

Bergen: Eierskap i bedrifter, gründerskap, kjøp og salg bedrifter Lytt til eiere av familievirksomheter, gründerne og spesialistene Silje Vallestad, Kjetil Atterås, Christian Fredrik Magnus, Stig O. Sevaldsen og Rolf Erik Disch. På møtet vil de dele sin kunnskap og sin erfaringer knyttet til eierskap, gründerskap, salg og kjøp av bedrifter. Noen av problemstillingene som presenteres […]

les mer

Peder O. Lie, Ståle Raa, Leif Ramnes og Rolf Erik Disch forteller om eierskap, gründerskap og eierskifter i bedrifter på Sotra kl 0830 – 12.00, 24. november 2015. Gratis Kurs

Sotra: Eierskap og eierskifter i bedrifter, gründerskap Det er forventet mange generasjons- og eierskifter i Hordaland de neste årene på lik linje med landet for øvrig. Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for eiere fra familier som skal, eller har gjennomført generasjonsskifte. Peder O. Lie, Ståle Raa, Leif Ramnes og […]

les mer
1 2 3 6