Arthur Buchardt, Morten Dagestad, Trygve Stølan og Elin Sætre Løfsgaard forteller om eierskap, gründerskap, generasjons- og eierskifter på Hamar den 21. april 2015 – gratis kurs

Hamar: selge bedrift, generasjonsskifte, kjøpe bedrift det blir mange eierskifter i Hedmark

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Hedmark de neste årene – ja i hele landet! Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for unge eiere fra familier som skal generasjonsskifte. Kom og hør eierne Arthur Buchardt, Morten Dagestad og Trygve Stølan. De kommer for å dele sin kunnskap og forteller sin historie og om sine erfaringer. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:

• Eldrebølgen medfører at det blir mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. Hvordan skal vi møte utfordringen?
• Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse ved salg eller kjøp av bedrift.
• Hvordan planlegge salg og eksponere seg slik at man finne den «riktige kjøper»? Hva vektlegger kjøper?
• Hvilke utfordringer møter gründere ved vekst i selskapet mht å løse oppgaver med økt kapitalbehov?
• Hvordan legge et grunnlag for vekst og utvidelse av virksomheten og eierskapet ved samarbeid med andre investorer og eiere?
• Hvordan skape vekst og fornyelse av familieeierskapet ved generasjonsskifte? Eierrollen vs lederrollen. Hva er seniors og juniors utfordringer?
• Hva er bedriften verdt, hvordan finne «riktig» verdi og planlegge for en vellykket exit?
• Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift?

Foredragsholdere

Arthur Buchardt Trygve Stølan Morten Dagestad elofsgaard_Lofsgaard_Elin_OSL_TL_CV_bakgrunn Bjarte Standal
Arthur Buchardt Trygve Stølan Morten Dagestad Elin Sætre
Løfsgaard
 Bjarte Standal

Om foredragsholderne

Arthur Buchardt, eier og investor.

Trygve Stølan eier, sammen med tre eierkolleger, ca 70% av Jømna Bruk AS. Med sine 110 år, det meste av tiden som en familiebedrift, er det lange industritradisjoner i Jømna Brug. Stølan har mange års fartstid i styret, samt to år som markedssjef. I 2013 kjøpte han seg inn i selskapet sammen med kollegene Kjell Verner Nordli, Lars Kristian Refsahl og Kari Mette Hirkjølen. Tidligere eneeier Per Olav Løken har 30 prosent av aksjene.

Morten Dagestad er fjerde generasjon eier, smed og daglig leder i firmaet. Tippoldefar og smed O. Larsen startet som smed i Kongsvegen i Brumunddal i 1900. De påfølgende generasjoner har videreført denne driften til dagens firma, Dagestad Mekaniske Verksted AS. Samme familie har vært eier og Mortens sønn, femte generasjon arbeid nå i virksomheten.

Elin Sætre Løfsgaard er partner i Deloitte Advokatfirma AS . Hun er skatteadvokat og bistår eiere og bedrifter ved ulike typer eierskifter med juridiske og skattemessige problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifter.

Bjarte Standal er rådgiver hos SpareBank 1 Markets og arbeider med å bistå bedriftseiere med verdsettelse og forberedelse til salg eller generasjonsskifte.

Praktisk informasjon og påmelding

Tid : Tirsdag 21.april kl 08.30 – 1200. Enkel frokostservering fra kl 0800
Sted: Auditoriet til Sparebanken Hedmark, Strandgata 15, 2317 Hamar
Møte er gratis og åpent for alle

Påmelding (klikk for påmelding)

Kontaktperson: Geir Samdal, 91 73 10 89, geir(at)eierskiftesenter.no
Kjøpe bedrift – se introduksjonsvideo for kurs og gratis guide

Møte er i regi av Eierskiftealliansen i Hedmark og Oppland i samarbeid med Hamarregionen Næringsforum.

Foredragene

150421 Johns Retzius åpning
150421 Kristian Skjølaas introduksjon
150421 Trygve Stølan
150421 Bjarte Standal kjøp salg av bedrift
150421 Elin Sætre Løfsgaard skatt og avg ved eirskifte