Oscar Johansen, Roger Larsen, Richard Skaar Thorsrud, Bjørn-Olav Johansen og Henrik Bjørge Fardal forteller om eierskap, gründerskap og kjøp og salg av bedrifter i Horten kl 0830 – 1200, 11. November 2015. Gratis Kurs

Horten: selge bedrift, generasjonsskifte, kjøpe bedrift det blir mange eierskifter i Vestfold

Lytt til gründerne og investorer som Oscar Johansen, Roger Larsen og Richard Skaar Thorsrud. På møtet vil de dele sin kunnskap og sin erfaringer som eier og investor knyttet til utvikling, oppstart, salg og kjøp av bedrifter. Det vil også være faglige innlegg av Bjørn-Olav Johansen og Henrik Bjørge Fardal. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:

• Hvilke utfordringer møter gründere ved vekst i selskapet mht å løse oppgaver til økt kapitalbehov
• Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse ved salg eller kjøp av bedrift.
• Hvordan planlegge salg og eksponere seg slik at man finner den «riktige kjøper»?
• Hva vektlegger kjøper og investor? Hvordan legge et grunnlag for vekst og utvidelse av virksomheter og eierskapet ved samarbeid med andre investorer og eiere?
• Hvilke behov og utfordringer møter eierne ved generasjons – og eierskifter?
• Hva er bedriften verdt, hvordan finne «riktig» verdi og planlegge for en vellykket exit?
• Hvilken risikobetraktninger har ulike eiere og investorer?
• Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved gründerskap og salg av bedrift?

Foredragsholdere

Oscar Johansen er gründer og styreleder i elæringsselskapet Seagull i Horten. Han vil fortelle om sine erfaringer som gründer og salget av Seagull. Fondet Herkules kjøpte tidligere i år 70% i selskapet. Oscar har fortsatt en eierandel på 14%. Seagull tilbyr databasert trening og andre opplæringssystemer til shippingindustrien og satser nå også mot olje- og gass¬industrien. Selskapet leverer løsninger til 9000 skip globalt. Oscar Johansen var på 70 tallet sjømann, jobbet deretter hos Norcontrol og Simrad. I 1996 kjøpte han sammen med investor Bjørn L.G. Braathen opplæringssystemene fra Norcontrol og startet Seagull.

Roger Larsen er seriegründer og eier med mer enn 20 års erfaring innenfor utdanning og internettbransjen. Han er investor og styreleder/styremedlem i en rekke teknologiselskaper hvor han bidrar med sin kunnskap innenfor strategi, forretningsutvikling og internasjonalisering. Roger har vært med å starte opp følgende selskaper; Fronter, WeVideo, Creaza, IO Consulting og iFocus. Han vil dele sin kunnskap og erfaringer innenfor startup, vekst, exit og investeringer.

Richard Skaar Thorsrud er daglig leder og deleier i Villa Skaar. Han er 4. generasjon eier i familiebedriften Villa Skaar, et privat sykehjem i Lier. I 2012 ble driftselskapet solgt til et svensk fond. Richard var fortsatt daglig leder i driftsselskapet og eier av eiendomsselskapet. I 2015 kjøpte Richard og en investorgruppe driftselskapet tilbake. Han vil fortelle om tilbakekjøpet og selskapets ekspansjonsplaner. Richard har også erfaring som investor i oppstartselskaper.

Bjørn-Olav Johansen er partner og advokat i Deloitte med spesialisering innen skatt og skatterelaterte transaksjoner. Han arbeider primært innen bransjene fast eiendom og industri, og er blant landets ledende ressurser innen eiendomsskatt og næringsfeste. Bjørn Olav har dessuten solid prosedyreerfaring.

Henrik Bjørge Fardal er seniorrådgiver i Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold.  Han er ansvarlig for entreprenørskap i Vestfold. Henrik Bjørge vil orientere om Innovasjon Norges tjenester innenfor gründerskap, finansiering og vekst.

Praktisk informasjon og påmelding
Tid : 11. november 2015 kl. 0830 – 12.00. Frokostservering fra kl 0800
Sted: Vestfold Innovation Park, auditoriet, Raveien 205, 3184 Borre
Møte er gratis og åpent for alle

Påmelding (klikk for påmelding)

Kontaktperson: Geir Samdal, 91 73 10 89, geir@eierskiftesenter.no
Kjøpe bedrift – se introduksjonsvideo for kurs og gratis guide

Møte er i regi av Eierskiftealliansen Buskerud, Vestfold og Telemark  i samarbeid med The NCE Micro- and Nanotechnology (MNT), Microtech-InnovationHBV og Horten Næringsforening. Eierskiftealliansen arbeider for å sette fokus på eierskap, generasjons- og eierskifter i regionen.

Foredragene
151111 Jon Grimsgaard
151111 Kristian Skjølaas
151111 Bjørn Olav Johansen
151111 Oscar Johansen
151111 Richard Skaard Thorsrud

Selge bedrift, last ned gratis guide her
Kjøpe bedrift,last ned gratis guide her