Oslo, Akershus og Østfold

Eierskiftealliansen har som formål å sikre den samfunnsmessige gevinsten ved videreføring av eierledede SMB-bedrifter når eier skal pensjoneres. Prosjektets aktiviteter skal redusere risikoen for at levedyktige bedrifter nedlegges som følge av manglende kompetanse og bevissthet innenfor eierskifter. Målgruppen er SMB-bedriftseiere på 55 år eller eldre.

Styringsgruppen består av følgende personer:

Ninna Solli
Nina Solli (leder)
NHO Oslo & Akershusnina.solli(at)nho.no

Hilde Solheim
Virke
hilde.solheim(at)virke.no

Kristin Heinrich
NHO Østfold
kristin.heinrich(at)nho.no

Stein Gunnes
MEF
Stein.Gunnes(at)mef.no
Torbjørg_Haugen_Feuth

Torbjørg Haugen Feuth
Nordea Private Banking
torbjorg.haugen.feuth
(at)nordea.no


Wenche Merok
Sparebank1 Østfold Akershus
wenche.merok(at)sparebank1.no

Lars Erik Sletner
Bedriftsforbundet
sletner(at)bedriftsforbundet.nos

Gudbrand Teigen
Innovasjon Norge O/A/Ø
gudbrand.Teigen(at)
innovasjonnorge.no

Monica Hoff Mathisen
Sparebank1 Oslo Akershus
monica.mathisen(at)sparebank1.no

Geir Samdal (prosjektleder)
Eierskiftesenter
geir(at)gess.no