Peder O. Lie, Ståle Raa, Leif Ramnes og Rolf Erik Disch forteller om eierskap, gründerskap og eierskifter i bedrifter på Sotra kl 0830 – 12.00, 24. november 2015. Gratis Kurs

Sotra: Eierskap og eierskifter i bedrifter, gründerskap

Det er forventet mange generasjons- og eierskifter i Hordaland de neste årene på lik linje med landet for øvrig. Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for eiere fra familier som skal, eller har gjennomført generasjonsskifte. Peder O. Lie, Ståle Raa, Leif Ramnes og Rolf Erik Disch vil dele sin kunnskap og erfaring om eierskap, gründerskap og eierskifter i bedrifter. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:

• Det forventes mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. Hvordan skal vi møte utfordringen? Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse ved salg eller kjøp av bedrift.
• Hvordan planlegge salg og eksponere seg slik at man finner den «riktige kjøper»? Hva vektlegger kjøpere?
• Hvilke utfordringer møter gründere ved vekst i selskapet mht. å løse oppgaver med økt kapitalbehov?
• Hvordan legge et grunnlag for vekst og utvidelse av virksomheten og eierskapet ved samarbeid med andre investorer og eiere?
• Hvordan skape vekst og fornyelse av familieeierskapet ved generasjonsskifte? Eierrollen versus lederrollen. Hva er seniors og juniors utfordringer?
• Hva er bedriften verdt, hvordan finne «riktig» verdi og planlegge for en vellykket exit?
• Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift?

Foredragsholdere

Peder O. Lie er daglig leder og styreleder I Liegruppen. Sammen med sine barn Per William, Ole Christer og Gunhild, eier de ca 52 % av gruppen. De øvrige eierne er Peder O. Lies 4 søsken og deres barn -tilsammen er det 11 eiere av familien virksomhet. Liegruppen virksomhet er innenfor eiendom, fiskeri, offshore/research og service og handel. Liegruppen, som konsern hadde i 2014 en omsetning på ca NOK 265 millioner

Ståle Raa var inntil i sommer administrerende direktør for Safeguard Group som inkluderte selskapene Låsservice og Hydrea, som han sammen med investor Hans Petter Eikeland solgte til ASSA ABLOY i 2014. Raa startet i bransjen i 1993 og i 2001 overtok han Låsservice AS. Da var omsetningen på 3,6 millioner kroner. Omsetningen for 2014 var i overkant av 200 millioner kroner.

Leif Ramsnes fra Sparebank 1 SR-Bank Markets jobber hovedsakelig innenfor følgende områder: Kjøp og salg av selskaper både i Norge og utlandet, fusjoner, emisjoner i private og børsnoterte selskaper og verdivurderinger.

Rolf Erik Disch er partner/advokat i Deloitte Advokatfirma AS hvor han blant annet er medlem av faggruppene nasjonal skatt og transaksjonsjuss (M & A). Han prosederer jevnlig for domstolene og har møterett for høyesterett. Rolf Erik har 20 års erfaring fra advokatvirksomhet i Deloitte. Rolf Erik har solid bransjeerfaring fra kraftsektoren, og andre klienter innenfor spesialfeltene skatterett og selskapsrett. Han har arbeider også med alle typer problemstillinger knyttet til transaksjoner og (om)organisering av virksomhet.

Praktisk informasjon og påmelding
Tid : 24. november 2015 kl. 0830 – 12.00.
Sted: Sotra Kino, Sartorvegen 12, 5353 Straume

Møte er gratis og åpent for alle

Påmelding (klikk for påmelding)

Kontaktperson: Geir Samdal, 91 73 10 89, geir@eierskiftesenter.no
Kjøpe bedrift – se introduksjonsvideo for kurs og gratis guide

Møte er i regi av Eierskiftealliansen Sogn og Fjordane og Hordaland  samarbeid med Vest Næringsråd.  Eierskiftealliansen arbeider for å sette fokus på eierskap, generasjons- og eierskifter i regionen.

Foredragene
151124 Åpningen Straume
151124 Peder O Lie
151124 Kristian Skjølaas
151124 Leif Ramsnes
151124 Rolf Erik Disch
151124 Ståle Raa

Selge bedrift, last ned gratis guide her
Kjøpe bedrift,last ned gratis guide her