Generasjonsskifte


Hvert generasjonsskifte er unikt - men de samme problemstillingene gjentar seg

Med generasjonsskifte mener vi at en eller flere fra neste generasjon i familien og overtar eierskapet i familiebedriften. Det er vår erfaring at hvert generasjonsskifte er unikt og det finnes ikke noen fasit på hvordan dette skal gjøres.

Med det er de samme problemstillingene går ofte igjen fra generasjonsskifte til generasjonsskifte. Nedenfor har vi listet opp noen råd basert på våre erfaringer.

Thrive Leads Shortcode could not be rendered, please check it in Thrive Leads Section!

Generasjonsskifter handler i første omgang om menneskelige relasjoner


Det er viktig at partene i et generasjonsskifte opplever prosessen som åpen og rettferdig. Partene har ulike interesser og alle berørte bør involveres og lyttes til. En prosess som oppleves som rettferdig, vil redusere potensielle konflikter. En prosess som oppleves som urettferdig, kan skade familierelasjonene i lang tid. Og det er nettopp partenes opplevelse som er viktig.

Start i tide og lag en plan


Det tar ofte opp til 5 år å overføre den reelle beslutningsmyndigheten fra senior til junior. Med reell beslutningsmyndighet mener vi at den faktiske makten overføres til neste generasjon. La gjerne junior få gradvis mer ansvar og myndighet, ved for eksempel å lede egne prosjekter.

Avklar hva som er best for bedriften

For bedriften er det viktig at neste generasjon representerer et eierskap som fremmer bedriftens videre utvikling. Eksempler på eierskapsfortrinn kan være tilgang til kapital, nettverk, styringsform og lignende.


Avklar hva som er best for familien


For familien er det viktig at generasjonsskiftet ikke blir kimen til en familiekonflikt. Små urettferdigheter kan ende i store konflikter. Et generasjonsskifte er alltid Seniors ansvar. Vi anbefaler senior å gjennomføre generasjonsskifte i levende live. Søk råd hos familiebedrifter som har drevet næringsvirksomhet i generasjoner og lær av deres familietradisjoner.

Forskning viser at generasjonsskifte påvirkes av hvilken eiertype du er. Sjekk hvilken eiertype du er:

Skjevdelingen mellom arvinger krever åpenhet


Å samle eierskapet på en hånd ved at ett av barna overtar, kan være en god løsning for noen bedrifter. Da oppstår gjerne en skjevdeling. Kan de som ikke overtar bedriften, arve andre verdier som hytte, hus eller annen eiendom? I enkelte familier ser vi at bedriften investerer i eiendom slik at eiendomsverdier kan overføres til barn som ikke overtar bedriften. En bror eller søster kan relativt enkelt drifte en eiendom ved siden av en ordinær jobb utenfor bedriften. Hvis skjevdeling ved arv er eiernes vilje, vil dette kunne drøftes ut fra bl.a. den plikt til å drive virksomheten videre som arvingene må påta seg i forhold til den frihet som de andre kan gis.

Salg av bedriften er alltid et alternativ


Det er krevende å eie og drive en bedrift. Den som eventuelt skal overta må både være egnet og motivert for dette. Det er vår erfaring at få unge i dag føler en forventing til å overta familiebedriften. Barna oppfordres gjerne til å ta utdannelse innenfor et fag som interesserer dem. Norge har studielånsordninger som gjør dette mulig. I andre land kan man se at utdannelse kan være knyttet opp til forventninger om å overta familiebedriften.

Etabler et avtaleverk for generasjonsskiftet


Vi anbefaler deg å benytte spesialister som har kunnskap og erfaring innenfor fagfeltet. De vil kunne kvalitetssikre de forhold som må ivaretas i eierskifteprosessen. Selv om slike spesialister er dyre, vil deres arbeid som regel sørge for en bedre løsning for eieren.
Av Geir Samdal

Kjøpe bedrift – se introduksjonsvideo for kurs og gratis guide