Kjøpe bedrift


Kjøpe bedrift? Last ned guiden som viser deg hvordan du kan gjøre et godt kjøp ved søk eller MBO (Management Buy Out).

Mange bedrifter er for salg på grunn av eldrebølgen. En rekke bedrifter avvikles når eier skal pensjoneres. Kan det være av interesse å kjøpe en slik bedrift?

Prosessen starter med selvanalyse av kjøperen (vær ærlig). Formålet med analysen er å avklare om kjøper evner å høste det fremtidige potensialet i bedriften. Hvis bedriften ikke er identifisert, må du søke etter egnet bedrift. Norsk økonomi er transparent og kjøpere kan søke selv (nettsteder, bedriftsmeglere, bransjeforeninger, næringsforeninger, konkursadvokater, regnskapsbyråer osv). Kjøpere kan også bestille profesjonelle søk til longlist. Å kjøpe en bedrift innebærer stor risiko. Du kan gjøre store feil som får konsekvenser for resten av livet. Ved forhandlinger, forstå deg selv først, deretter forstå motparten. Dine første 100 arbeidsdager er kritiske. Nedenfor noen innspill til din plan:

  • Få oversikt over alle forhold som er kritiske å beherske
  • Ta kontroll over all cash og alle forpliktelser
  • Sikre teknologisk infrastruktur
  • Sikre kompetanseoverføring og at kritisk kompetanse/kapasitet forblir i bedriften