Selge bedrift


Selge bedrift? Last ned guiden som viser deg hvordan maksimere verdien. Guiden gir deg 3 konkrete tips til hvordan du kan maksimere verdien.

Thrive Leads Shortcode could not be rendered, please check it in Thrive Leads Section!

Salg av bedrift gjøres enten ved å selge innmaten eller aksjene. Den ”beste” kjøperen er den som kan utnytte potensialet best mulig og således er villig til å betale den høyeste prisen. Start i tide, bruk tid og søk råd når du skal selge livsverket. Nedenfor har vi listet opp noen råd basert på våre viktigste erfaringer fra arbeidet i Eierskiftealliansen. I linkene nedenfor kan du lære mer om kjøp og salg av bedrifter

Bedriftseier – vær bevisst ditt eierskap

Hva er de viktigste verdidriverne for potensielle kjøpere? Hvilke aktuelle kjøpere finnes? Bedriftseiere bør sette seg inn i hva potensielle kjøpere vektlegger og utvikle bedriften i denne retningen. Det er også viktig å ha kunnskap om hva som reduserer bedriftens verdi. En SWOT analyse kan dokumentere verdiene og avdekke svakheter som mangelfulle rutiner, avhengighet av nøkkelpersoner osv. Å redusere risikoen for potensielle kjøpere, kan være en god strategi.

Fallgruve nr. 1- Bedriftseiere venter for lenge med å selge
Kjøpere liker ikke fallende omsetning og resultat. De kjøper fremtiden. Det er derfor et poeng å selge når pilene peker oppover. I norske SMB bedrifter faller driftsresultatet når majoritetseier nærmer seg pensjonsalder. Verdier eieren har brukt mange år på å bygge opp, forvitrer raskt. Det kan være klokt å utvikle ledende ansatte til å drive bedriften uavhengig av eieren. Hvis noe uforutsett skulle skje bedriftseier, opprettholdes da allikevel aktiviteten og verdiene.

Selg i gode tider og når det passer deg
I gode tider kan potensielle kjøpere få lån for å finansiere oppkjøpet. For eier kan det imidlertid vanskelig å time salget i forhold til økonomiske sykluser. Det er derfor vel så viktig å time salget iht. eierens situasjon. Har eier forutsetninger for å utvikle bedriften videre, ønsker eier å jobbe mindre eller innta en lavere risikoprofil? Dette kan være relevante spørsmål for eier.

Bruk rådgiver når du skal selge livsverket
Den viktigste oppgaven til M&A rådgiver/bedriftsmegler, er å bistå eier i å selge bedriften til den kjøperen som har den høyeste synergieffekten. Kjennskap til salgsobjektet og hvordan ulike kjøpergrupper kan utnytte dette, er derfor avgjørende. Det finnes en rekke typer rådgiver avhengig av hva det er behov for. Eksempler på rådgivere er banker, advokater, revisorer og M&A/bedriftsmeglere. En effektiv måte å få oversikt over aktuelle rådgivere på, er å delta på møtene i regi av Eierskiftealliansen. Her får du oversikt over ulike kategorier rådgivere. Videre treffer du SMB eiere som har benyttet disse. Vi anbefaler eierne å innhente tilbud fra flere rådgivere slik at du kan sammenlikne priser og betingelser fra ulike leverandører.

Bistå kjøper med overgangen
Selger vet alt om bedriften, kjøper vet lite. Kjøpers overtakelse består av to faser og disse er gjerne integrasjonsfasen og høstingsfasen. Prisen kan økes ved å bistå kjøper med å sikre en god overtakelse og høsting av det fremtidige potensial. En måte å gjøre dette på er at selger fortsetter å arbeide i bedriften, inntil viktig kunnskap er overlevert.

Vær ærlig om svakheter og mangler
Kjøpere er opptatt av å redusere risikoen ved oppkjøpet. Hvis det fremkommer negative overraskelser, blir kjøperen usikker på om det også kan være andre svakheter de burde visst om. I verste fall avlyser de kjøpet. I beste fall øker kjøper avkastningskravet fordi risikoen oppfattes som høyere. Resultatet kan bli at prisen blir redusert betydelig.

Bruk M&A advokat
Bruk en advokat som er spesialist på salg av bedrift. Viktige avtaler og skattespørsmål må ivaretas i prosessen. Når du skal selge livsverket, må alle vesentlige problemstillinger dekkes i et avtaleverk.

Kjøpe bedrift – se introduksjonsvideo for kurs og gratis guide