Verdivurdering


Hva er verdien på bedriften i dag ? Og hvordan kan du øker verdien frem til et fremtidig salg ?