Wenche Albjerk, Stian Rustad, Eivind Thorstad og Erik Valen forteller om eierskap, generasjonsskifter og kjøp og salg av bedrifter i Drammen, 18. november 2015. Gratis Kurs

Drammen: selge bedrift, generasjonsskifte, kjøpe bedrift det blir mange eierskifter i Buskerud

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Drammensregionen og Buskerud de neste årene – ja i hele landet!  Dette gir muligheter for både kjøpere og selgere av virksomheter og for eiere fra familier som skal, eller har gjennomført generasjonsskifte. Lytt til  bedriftseierne og spesialistene Wenche Albjerk, Stian Rustad, Eivind Thorstad og Erik Valen. De kommer for å dele sin kunnskap og fortelle om sine erfaringer. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:

• Det forventes mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. Hvordan skal vi møte utfordringen?
• Hvordan planlegge salg og eksponere seg slik at man finner den «riktige kjøper»? Hva vektlegger kjøpere?
• Hvordan kan fornyelser og vekst sikres ved kjøp og hvordan finne den «riktige selger»? Hva vektlegger kjøper og hva vektlegger selger?
• Hvilke utfordringer møter gründere ved vekst i selskapet mht. å løse oppgaver med økt kapitalbehov?
• Hvordan legge et grunnlag for vekst og utvidelse av virksomheten og eierskapet ved samarbeid med andre investorer og eiere?
• Hvordan skape vekst og fornyelse av familieeierskapet ved generasjonsskifte? Eierrollen versus lederrollen. Hva er seniors og juniors utfordringer?
• Hva er bedriften verdt, hvordan finne «riktig» verdi og planlegge for en vellykket exit?
• Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift?

Foredragsholdere

Wenche Albjerk er andre generasjon eier av Albjerk Bil AS. Hun har siden 1990 ”gått gradene” og har hatt ulike stillinger i familiebedriften. I tiden før 1990 har hun arbeidet i bedrifter som Statoil, Elkem Rockwool og Harald A. Møller. Etter en grundig prosess med sine foreldre og sin søster, overtok Wenche Albjerk i 1996 familiebedriften og er i dag eneeier. Albjerk Bil AS er i dag den største bilforhandleren i Buskerud . Bedriften har solid vekst, som har skjedd både ved egne utvikling og ved oppkjøp. Eierskapstradisjonen – fra far til datter – er preget av strekt personlig engasjement, nøysomhet og langsiktighet.

Stian Rustad er seriegründer og bedriftseier. Han er i dag leder for selskapet 24SevenOffice som han startet i 1996. Selskapet er nå børsnotert. Rustad er utdannet ingeniør og økonom med spesialisering innen jus (1992 til 1995). Stian har kjøpt og solgt en rekke selskaper. Han vil forteller om sine erfaringer fra både kjøp og salg av bedrifter.

Eivind Thorstad er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma Drammen og arbeider særlig med skatterelaterte spørsmål. Han har bistått en rekke små og mellomstore bedrifter i forbindelse med generasjonsskifter, kjøp og salg av virksomheter, fusjoner, fisjoner, omorganisering og restruktureringer.

Erik Valen leder Norne Securities’ Oslo kontor. Han har over 20 års erfaring fra Corporate Finance, hovedsakelig fra Nordea Markets og Handelsbanken Capital Markets. Valen har vært rådgiver i forbindelse med salg og kjøp av hele virksomheter og ved transaksjoner i kapitalmarkedet. Verdivurdering er selve grunnkompetansen for Corporate Finance rådgivning og han har lang erfaring med å forberede både kjøpere og selgere av virksomheter. Nå jobber han aktivt med rådgivning til små- og mellomstore bedrifter (SMB) og til Sparebanker.

Praktisk informasjon og påmelding

Tid :   Onsdag 18. november kl 0830 – 1200. Frokostservering fra kl 0800.
Sted:  Børsen Festlokaler, Bragernes Torg 13, 3017 Drammen
Møte er gratis og åpent for alle

Påmelding her (klikk på linken)

Kontaktperson: Geir Samdal, 91 73 10 89, geir(at)eierskiftesenter.no
Kjøpe bedrift – se introduksjonsvideo for kurs og gratis guide

Møte er i regi av Eierskiftealliansen Buskerud Vestfold Telemark i samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen. Eierskiftealliansen arbeider for å sette fokus på generasjons- og eierskifter i regionen.

Foredragene
151116 Steinar A Grønhaug
151118 Kristian Skjølaas
151118 Stian Rustad
181115 Erik Valen
151118 Eivind Thorstad
151116 Wenche Albjerk

 

Selge bedrift, last ned gratis guide her
Kjøpe bedrift,last ned gratis guide her