Eierskiftealliansen i Hedmark og Oppland var et prosjekt som ble etablert i mai 2014. Prosjektet var vellykket og ble avsluttet i henhold til avtalt prosjektperiode i januar 2017.

Eierskiftealliansen hadde som formål å sikre den samfunnsmessige gevinsten ved videreføring av eierledede SMB-bedrifter når eier skal pensjoneres. Prosjektets aktiviteter har vært rettet mot å redusere risikoen for at levedyktige bedrifter nedlegges som følge av manglende kompetanse og bevissthet innenfor eierskifter. Målgruppen har vært SMB-bedriftseiere på 55 år eller eldre.

 

Styringsgruppen har bestått av følgende personer:

John
John Retzius (leder)
Sparebanken Hedmark
john.retzius(at)
sparebanken-hedmark.no
Benthe
Benthe Pelsholen
Sparebanken Hedmark
benthe.pelsholden(at)
sparebanken-hedmark.no
Jan Sverre Seierstad
Jan Sverre Seierstad
Toten Sparebank
j.seiersted(at)
totenbanken.no
 Solvor Milach Strand

Solvår Milach Strand
MEF
solvar.strand(at)mef.no

Guttorm Tysnes
Guttorm Tysnes
NLF
guttorm.tysnes(at)
lastebil.no
Tor Henning Molstad
Tor Henning Molstad
Bedriftsforbundet
thm(at)molstad.no
 1-1-Kristian_Skjølaas
Kristian Skjølaas, prosjektleder
Eierskiftesenter, kristian
(at)eierskiftesenter.no